BKI มอบสินไหมฯ PA 1 ล้านบาท

นายประพันธ์ ตั้งตรงไพโรจน์ (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เป็นผู้แทนมอบสินไหมทดแทนกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุบัวหลวงรักษ์ครอบครัว จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยมีนางจำเนียร คำหอมกุล (กลาง) มารดาของผู้รับประโยชน์ เป็นผู้รับมอบแทนนางสาวอารีวรรณ คำหอมกุล ผู้รับประโยชน์และเป็นบุตรสาวของนายวิเชียร คำหอมกุล ผู้เอาประกันภัยซึ่งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต และมีนางบุษกร เจริญเปี่ยม (ขวาสุด) ผู้จัดการ ธนาคารกรุงเทพ สาขาซีคอนสแควร์ ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาซีคอนสแควร์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com