BKI มอบสินไหมฯ PA 1 ล้านบาท

นายประพันธ์ ตั้งตรงไพโรจน์ (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เป็นผู้แทนมอบสินไหมทดแทนกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุบัวหลวงรักษ์ครอบครัว จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยมีนางจำเนียร คำหอมกุล (กลาง) มารดาของผู้รับประโยชน์ เป็นผู้รับมอบแทนนางสาวอารีวรรณ คำหอมกุล ผู้รับประโยชน์และเป็นบุตรสาวของนายวิเชียร คำหอมกุล ผู้เอาประกันภัยซึ่งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต และมีนางบุษกร เจริญเปี่ยม (ขวาสุด) ผู้จัดการ ธนาคารกรุงเทพ สาขาซีคอนสแควร์ ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาซีคอนสแควร์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน