กรุงเทพประกันภัย องค์กรน่าทำงาน

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI จัดพิธีมอบของที่ระลึกสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี 20 ปี 25 ปี และพนักงานอายุครบ 60 ปี โดยมีนายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ และดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
เป็นประธานในพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่พนักงานรวมจำนวน 158 คน เพื่อเป็นเกียรติแห่งความภาคภูมิใจในความพากเพียร มุ่งมั่น และทุ่มเทต่อการปฏิบัติงานให้องค์กรอย่างเต็มที่มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน