BKI จ่ายสินไหม PA กว่า 1 ล้านบาท

นางสุรีย์พร สีอุไรย์ ผู้จัดการสาขาขอนแก่น บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวนเงิน 1,040,000 บาท ให้แก่ นางฉวีวรรณ ประเดช (ที่ 2 จากขวา) ผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นมารดาของนายพิทักษ์ บุญเมฆ ผู้เอาประกันภัยซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ โดยมีนายยุทธนา ติดวงษา (ซ้ายสุด) ผู้จัดการ สำนักธุรกิจเลย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ และนายนรเศรษฐ ลิ้มรัตน์ (ขวาสุด) ผู้จัดการสาขาเลย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาเลย เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com