BKI จ่ายสินไหม PA กว่า 1 ล้านบาท

นางสุรีย์พร สีอุไรย์ ผู้จัดการสาขาขอนแก่น บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวนเงิน 1,040,000 บาท ให้แก่ นางฉวีวรรณ ประเดช (ที่ 2 จากขวา) ผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นมารดาของนายพิทักษ์ บุญเมฆ ผู้เอาประกันภัยซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ โดยมีนายยุทธนา ติดวงษา (ซ้ายสุด) ผู้จัดการ สำนักธุรกิจเลย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ และนายนรเศรษฐ ลิ้มรัตน์ (ขวาสุด) ผู้จัดการสาขาเลย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาเลย เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน