BKI มอบสินไหมประกันภัย PA 1st VIP กว่า 3 ล้านบาท

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายพิบูล พุฒิพันธ์พงศ์ (ซ้ายสุด) ผู้จัดการสาขาหาดใหญ่ เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA 1st VIP ซึ่งขายผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินรวม 3,120,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่นางสาวเบญจมาศ หวานคง (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นบุตรสาวของนายสมศักดิ์ หวานคง ผู้เอาประกันภัยที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุการขับขี่รถยนต์ โดยมีนางสาวปิยพร แดงเพ็ง (ขวาสุด) ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาปัตตานี ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ กรุงเทพประกันภัย สาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564  

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน