กรุงเทพประกันชีวิต เผย Q2/61 เบี้ยประกันปีแรกโต 12%

ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กรุงเทพประกันชีวิตมีเบี้ยประกันรับปีแรก ในไตรมาสที่ 2/2561 จำนวน 2,093 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 โดยช่องทางธนาคารและช่องทางตัวแทน ซึ่งเป็นช่องทางหลักของบริษัทมีอัตราเติบโต ร้อยละ 5 และ ร้อยละ 30 ตามลำดับ ทั้งนี้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 บริษัทยังคงเน้นสัดส่วนการขายของแบบประกันที่มีระยะเวลาความคุ้มครองยาวมากขึ้น ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ผู้เอาประกันได้รับความคุ้มครองสูง และได้ลดสัดส่วนของแบบประกันที่ไม่สร้างผลตอบแทนให้กับบริษัท

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2561 จำนวน 316,211 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 ร้อยละ 2 และในไตรมาสที่ 2 นี้ บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 1,182 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับ 6 เดือนแรกของปี 2561 ที่ 2,941 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีกำไรสุทธิ 2,157 ล้านบาท โดยมีการกลับรายการสำรองพิเศษ (LAT reserve) จากภาวะที่อัตราดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ทำให้บริษัทไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบันทึก LAT reserve อีกต่อไป

ทางด้านความมั่นคงของฐานะทางการเงิน บริษัทมีระดับความเพียงพอของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ที่ระดับร้อยละ 240 โดยมากกว่ากฎหมายกำหนดกว่า 2 เท่า จึงแสดงถึงความมั่นคงในฐานะทางการเงินของบริษัท

บริษัททำการตลาดผ่านทุกช่องทางจำหน่าย รวมทั้งกระตุ้นเบี้ยประกันของแบบประกันที่เปิดตัวใหม่อย่างต่อเนื่อง อาทิ บีแอลเอ อุ่นใจ โรคร้าย และสัญญาเพิ่มเติม ทุพพลภาพ โพรเทค รวมทั้งผลักดันการขายแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองสุขภาพต่างๆ ในช่องทางตัวแทน บริษัทยังผลักดันโครงการ 3B Link แผนการลงทุนคู่ความคุ้มครอง ผ่านที่ปรึกษาการเงินของบริษัท นอกจากนั้น บริษัทยังได้แนะนำแบบประกันสุขภาพ สุขสันต์ในช่องทางการขายทางเลือกด้วย”

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน