บมจ. ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ หรือ ชับบ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต รวมพลังตอบสนองความต้องการโลหิต ชวนผู้บริหาร พนักงาน และตัวแทนประกันชีวิตร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2567 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน และกองทุนประกันชีวิต

นางสาวอลิสา อารีพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชับบ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต ได้กล่าวว่า “ทั้งพนักงาน และตัวแทนของเราต่างก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันนั่นคือ ความมุ่งมั่นในการส่งมอบความคุ้มครอง และโซลูชั่นที่ช่วยให้คนไทยมีชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งเราเชื่อว่าการที่เรามาร่วมกันทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยต่อลมหายใจให้ผู้อื่นแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในสังคมที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่สังคมได้อีกด้วย”

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน