รับน้องใหม่

เพิ่มเพื่อน

ดร.ศิริเดช  คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (College of Innovative Business and Accountancy: CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  มอบรางวัลไอแพดให้กับ นางสาว ธนวรรณ จิวเหยียน นักศึกษาน้องใหม่สาขาบัญชี (เทียบโอนภาคพิเศษ) ซึ่งเพื่อนร่วมรุ่นต่างเทคะแนนให้สูงสุด “ป๊อบปูล่าโหวต” ในงานปฐมนิเทศและกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ของ CIBA ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน