DPU X– ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เตรียมเปิดผลวิจัย รับมือเทคโนโลยีดิจิตอลยุคดิสรัปชั่นให้อยู่รอด

เพิ่มเพื่อน

ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม นายกสมาคม Thailand Tech Startup Association (สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่) และผู้อำนวยการสถาบัน DPU X มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) กล่าวว่า จากเทคโนโลยีดิจิตอลที่กำลังถาโถมเข้ามาอย่างรวดเร็วทำให้หลายคน หลายๆ องค์กรธุรกิจไม่อยู่นิ่งเฉย ต่างคิดค้นหาวิธีการและเตรียมตัวรับมือให้ทันกับสิ่งที่เข้ามา การปรับ Mind Set ของตัวเองออกจากแพลตฟอร์มเดิมๆ แล้วเรียนรู้ ฝึกฝนเครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้องชีวิตประจำวันและที่เกี่ยวข้องธุรกิจ ให้เชี่ยวชาญ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและสามารถรับมือได้อย่างทันท่วงทีเป็นสิ่งสำคัญของการอยู่ในยุคดิสรัปชั่นให้เข้มแข็งได้

ทั้งนี้ 5 ปีที่ผ่านมา การรับรู้ของมนุษย์ที่มีต่อปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับแรงงาน มนุษย์จะปรับตัวอย่างไรเมื่อถึงวันที่เอไอ (AI) ได้พัฒนาตัวเองให้ทำงานได้เทียบเท่าและมากกว่ามนุษย์ ซึ่งในรอบ3-4 ปีที่ผ่านมา สถาบัน DPU X มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) มาก็ได้เร่งผลิตบุคลากรป้อนตลาดแรงงานให้พร้อมสำหรับทำงานร่วมกับ AI ในอนาคตได้

ล่าสุดทีมงานวิจัย DPU X มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เตรียมเปิดเผยผลวิจัยการศึกษาผลงานที่เกี่ยวข้องกับ Future Workforce ผ่านช่วงเวลา (timeline) ในงานInternational conference in Business Innovation ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคมนี้ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยงานวิจัยดังกล่าว นำเสนอแนวคิดการทำงานของแรงงานในอนาคตเพื่อคัดกรองทักษะมนุษย์ที่จำเป็นในการทำงาน ซึ่งผลการศึกษาสามารถนำไปวางแผนกลยุทธ์รับมือเทคโนโลยีดิจิตอลที่กำลังก้าวเข้ามาในชีวิตประจำวันและที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างรวดเร็วได้ รวมถึงการนำผลการศึกษาดังกล่าวมาใช้พัฒนาตนเอง ทั้งด้านการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน พัฒนากระบวนการทำงาน ระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดได้

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน