บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยคุณสุรชัย เลิศสิทธิชัย (ขวา) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ และคุณนัยนา อินทร์เจริญ (ซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมทดแทน เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันโรคร้ายแรง จำนวน 2,000,000 บาท ให้กับคุณธารทิพย์ คงสระ (กลาง) (ผู้เอาประกันภัย) ซึ่งผลประโยชน์นี้เป็นไปตามแผนความคุ้มครองของกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยได้ทำไว้กับบริษัทฯ โดยประกันโรคร้ายแรงครอบคลุม 6 โรค ได้แก่ โรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน โรคตับวาย โรคไตวายเรื้อรัง และโรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง/โรคปอดระยะสุดท้าย ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันโรคร้ายแรง CI 6 FIX จากฟอลคอนได้ที่ https://www.falconinsurance.co.th/accident-health/ci6fix

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน