รับโล่เกียรติคุณเครือข่าย “จิตอาสาเพื่อการมีงานทำและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนสำหรับเด็ก ฯ”

นางสาวปรมาศิริ มโนลม้าย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คนที่ 2 จากซ้าย) และผู้บริหารระดับสูง บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้ารับโล่เกียรติคุณเครือข่าย “จิตอาสาเพื่อการมีงานทำและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนสำหรับเด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ และ ผู้ด้อยโอกาส” เนื่องจากบริษัทฯ ได้สนับสนุนการจัดจ้างงานให้แก่ผู้พิการทั้งที่สำนักงานใหญ่ อาคารสินธร และศูนย์บริการลูกค้า ณ อาคารคุณพ่อเรย์ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ ชลบุรี

ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างอาชีพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับผู้พิการ และการยกระดับชีวิตของผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้ดียิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นแบบอย่างให้แก่หน่วยงานราชการและผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและเสริมสร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการอย่างยั่งยืนต่อไปตามค่านิยมหลักขององค์กรเรื่องการแคร์รอบข้าง (Care for People) ณ ห้องประชุมบัวหลวง ศูนย์คณะพระมหาไถ่ พัทยา

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน