บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ FWD ประกันชีวิต นำทีมผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนประกันชีวิตทั้ง 20 คน เข้ารับถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตรจากงานมอบรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2566 (National Agent Awards – NAA) จัดโดยสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่ตัวแทนประกันชีวิตที่ทำผลงานยอดเยี่ยมในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมประกันชีวิต สะท้อนถึงศักยภาพ ความสำเร็จ และมาตรฐานในอาชีพตัวแทนประกันชีวิต ซึ่งในปีนี้มีตัวแทนประกันชีวิตของ FWD ที่มีผลงานติดอันดับ 1 ถึง 10 ของประเทศได้รับถ้วยรางวัล จำนวน 5 คน ได้แก่ นายวัลลภ ก้อนมณี นางสาวเอมณัฐพิมพ์ วรุณบรรจง นายทศพร เผ่าปฏิมากร นางสาวสุวิมล เพ็ชร์กระ และนางสาวนฤมล วงศ์ผา โดย FWD ประกันชีวิต ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาทักษะและศักยภาพตัวแทนประกันชีวิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดจากตัวแทนประกันชีวิต ผ่านแนวทางการทำงานที่ยึดความต้องการลูกค้าเป็นหลัก (Customer-led) ตามวิสัยทัศน์ที่ต้องการเปลี่ยนมุมมองของผู้คนที่มีต่อการประกันชีวิต ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ (อรุณอัมรินทร์) เมื่อเร็วๆ นี้    

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน