ฟิทช์ เรทติ้งประกาศให้อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินสากล ( Insurer Financial Strength Rating หรือ IFS) เจนเนอราลี่ กรุ๊ป ที่ A และให้อันดับเครดิตสากลระยะยาว (Long-Term Issuer Default Rating หรือ IDR)  ที่ A-  แนวโน้มอันดับเครดิตเสถียรภาพสูง สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจและผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่ง

มาร์โค เอนนีโล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ เปิดเผยว่า จากการดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ LIFETIME PARTNER 24 ส่งผลให้เจนเนอราลี่ กรุ๊ป มีอัตราการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องสวนกระแสตลาดธุรกิจประกัน และมีความแข็งแกร่งด้านการเงินที่สูงขึ้น โดยล่าสุด ฟิทช์ เรทติ้งส์ (Fitch Ratings) ได้ยืนยันอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินสากล (  (Insurer Financial Strength หรือ IFS) อันดับ A (แข็งแกร่ง) และจัดอันดับเครดิตสากลระยะยาว (Long-Term Issuer Default Rating) ที่ A- ซึ่งการจัดอันดับดังกล่าวสะท้อนถึงความสามารถของบริษัทฯ ที่สามารถรักษาผลประกอบการให้มีเสถียรภาพและรักษาความแข็งแกร่งของระดับเงินกองทุน อัตรากำไร และนโยบายการลงทุนที่อยู่ในเกณฑ์ดี

          โดยปัจจัยที่สนับสนุนต่อการจัดอันดับเครดิต A  ให้แก่เจนเนอราลี่ กรุ๊ป ประกอบด้วยการพิจารณา ดังนี้

  • “ทุนที่แข็งแกร่งมาก” ข้อมูลจากฟิทช์ในช่วงสิ้นปี 2021 พบว่า เจนเนอเราลี่ได้รับคะแนนในระดับแข็งแกร่งมาก ด้วยอัตราส่วนการดำรงเงินกองทุน (Solvency II Regulatory ratio) อยู่ที่ 227% และเพิ่มขึ้นเป็น 233% ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2022 โดยได้รับแรงหนุนจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
  • “โครงสร้างนโยบายทางการเงินที่มั่นคง” โดยคาดว่าอัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน (Financial Leverage Ratio) ของเจนเนอราลี่ กรุ๊ป ที่คำนวณโดยฟิทช์ จะลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ 27% และมีแนวโน้มจะปรับตัวดีขึ้นเป็น 25% ในช่วงสิ้นปี 2022
  • “ลูกหนี้ภาครัฐบาลลดลง” จากข้อมูลพบว่า ในครึ่งปีแรกของปี 2022 พันธบัตรของอิตาลี ลดลงเหลือ 53 พันล้านยูโร และคาดการณ์ว่าจะค่อย ๆ ลดการเปิดรับพันธบัตรรัฐบาลอิตาลีอย่างต่อเนื่อง
  • “เป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมมากที่สุด” การประเมินโปรไฟล์ทางธุรกิจอ้างอิงจากการแข่งขันในกลุ่มตลาดหลักเทียบกับคู่แข่งทั่วยุโรปพบว่า เจนเนอราลี่ กรุ๊ป เป็นกลุ่มประกันภัยที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของยุโรปในด้านเบี้ยประกันภัย และอยู่ในตำแหน่งผู้นำของประเทศหลัก ๆ ของยุโรปตะวันตก รวมถึงมีบทบาทสำคัญในยุโรปกลาง ยุโรปตะวันออก และในเอเชีย
  • “ประสิทธิภาพการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง” ผลการดำเนินงานของเจนเนอราลี่ กรุ๊ป
    มีความยืดหยุ่นท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อผันผวนและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดลงในประเทศที่ดำเนินงานอยู่ พร้อมกันนี้เชื่อว่าเจนเนอราลี่ กรุ๊ป จะสามารถจัดการความเสี่ยงท่ามกลางแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ โดยพิสูจน์จากผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรก 2022 ที่สร้างรายได้กว่า 1 พันล้านยูโร อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ที่คำนวณโดยฟิทช์อยู่ที่ 9% ซึ่งถือว่าแข็งแกร่ง และคาดว่า ROE จะยังแข็งแกร่งและสนับสนุนอันดับเครดิตในปี 2022 – 2023

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน