กองทุนประกันวินาศภัย ร่วมใจสู้ภัยโควิด มอบเครื่องมือแพทย์ เครื่องอุปโภคบริโภค ให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19  hospitel พระนครศรีอยุธยา

นางวราภรณ์ วงศ์พินิจวโรดม ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย มอบหมายให้ นางสาวพิชยาพร ด่านทวีศิลป์ นำเครื่องมือแพทย์และเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามโครงการกองทุนประกันวินาศภัยร่วมใจสู้ภัย COVID – 19 วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ณ hospitel จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน