สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยเชิงรุกไปสู่ประชาชนทุกระดับ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม

ในการนี้กองทุนประกันวินาศภัยได้เชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติและจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของกองทุนฯ ในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “คปภ. เพื่อชุมชน” ปี 6 ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ณ ชุมชนเกาะลัดอีแท่น อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นำโดยผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย นายชนะพล มหาวงษ์ พร้อมด้วย นางสาวพิชยาพร ด่านทวีศิลป์ นายภาสกร ภาคภูมิ และนายณัฐสิทธิ์ สมใจ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน