เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 กองทุนประกันวินาศภัย (กปว.) ได้มีการจัดโครงการเชิงรุก ภายใต้ชื่อ “โครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และภารกิจของกองทุนประกันวินาศภัย ให้แก่ตัวแทน – นายหน้าประกันภัย และเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย ประจำปี 2567 ณ ห้องราชาวดี โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก

โดยมีนายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ นายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ“บทบาท หน้าที่ และภารกิจของกองทุนประกันวินาศภัย”

พร้อมด้วยพนักงานกองทุนประกันวินาศภัยและได้รับเกียรติจากนางโชลภา ไชยเพียร ผู้อำนวยการภาค สำนักงาน คปภ. ภาค 2 (นครสวรรค์)และนายยศพล จิตติมานุสรณ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ. จังหวัดพิษณุโลก มาบรรยายในหัวข้อ“บทบาท หน้าที่ ภารกิจของสำนักงาน คปภ. เกี่ยวกับการประกันภัย และวิธีการเรียกร้องสิทธิกับบริษัทประกันภัย ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม”

พร้อมทั้งมีการเสวนาเปิดโอกาสตอบข้อซัก – ถาม และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อรับของที่ระลึกภายในงานอีกมากมายซึ่งการจัดโครงการฯ

ในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ตัวแทน – นายหน้าประกันภัย และเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย ที่จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้และการเข้าถึงระบบประกันภัย เพื่อให้ประชาชนในทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญในการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนในฐานะผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน