กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยม

ในงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 21

ดร.เศรษฐวุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (คนกลาง) ประธานในพิธี มอบรางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยม Best Design Excellence Award 2021 ขนาดพื้นที่ 850 – 1,000 ตารางเมตร แก่ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต โดยมีคุณสุกัญญา อิสรานุวัฒน์ชัย รองประธานอาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาดและภาพลักองค์กร (คนซ้ายสุด) เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลดังกล่าว พร้อมด้วย นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน (คนขวาสุด) ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ในงาน Money & Banking Awards 2021 ณ เดอะพอร์ทอล ไลฟ์สไตล์ เมืองทองธานี โดยรางวัลดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ซึ่งตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่มีลูกค้ามาเป็นที่หนึ่ง และพร้อมอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป

รางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยมเป็นรางวัลที่มอบให้กับสถาบันการเงิน ธนาคาร และองค์กรที่เข้าร่วมงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2021 ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินรางวัลบูธสวยงาม ซึ่งประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและจิตรกรรม โดยมีเกณฑ์การตัดสินที่พิจารณาจากแนวความคิดสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดงานในแต่ละปี การออกแบบ และประโยชน์ใช้สอยภายในบูธ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน