“แซลลี่ โอฮาร่า” นั่งปธ.จนท.บริหารกรุงไทย-แอกซ่าคนใหม่

คุณกอร์ดอน วัตสัน ประธานกรรมการบริหาร แอกซ่า เอเชีย กล่าวว่า บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้ง คุณแซลลี่ โอฮาร่า ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

โดยคุณแซลลี่ มีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารงานในธุรกิจประกันในประเทศไทยมากว่า 20 ปี ผลงานอันโดดเด่นในด้านต่างๆ เช่น การเพิ่มยอดขาย และก่อให้เกิดการเติบโตของกำไรสุทธิขององค์กรในตลาดที่มีการแข่งขันสูง ดำเนินการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อที่จะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มและขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสาเร็จผ่านการควบรวมกิจการ กับพันธมิตรธุรกิจ และขยายช่องทางในการขาย

นอกจากนี้เคยดารงตำแหน่งประธานบริหารประจำประเทศไทย และประธานคณะกรรมการบริษัท ชับบ์ ประกันชีวิต เป็นเวลา 5.5 ปี และก่อนที่คุณแซลลี่จะมาร่วมงานกับบริษัท ชับบ์ ประกันชีวิต เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่ บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ประกันชีวิต ประเทศไทย เป็นเวลา 14 ปี โดยดำรงตาแหน่งในหลายบทบาท เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตัวแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการตลาด