“แซลลี่ โอฮาร่า” นั่งปธ.จนท.บริหารกรุงไทย-แอกซ่าคนใหม่

คุณกอร์ดอน วัตสัน ประธานกรรมการบริหาร แอกซ่า เอเชีย กล่าวว่า บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้ง คุณแซลลี่ โอฮาร่า ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

โดยคุณแซลลี่ มีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารงานในธุรกิจประกันในประเทศไทยมากว่า 20 ปี ผลงานอันโดดเด่นในด้านต่างๆ เช่น การเพิ่มยอดขาย และก่อให้เกิดการเติบโตของกำไรสุทธิขององค์กรในตลาดที่มีการแข่งขันสูง ดำเนินการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อที่จะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มและขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสาเร็จผ่านการควบรวมกิจการ กับพันธมิตรธุรกิจ และขยายช่องทางในการขาย

นอกจากนี้เคยดารงตำแหน่งประธานบริหารประจำประเทศไทย และประธานคณะกรรมการบริษัท ชับบ์ ประกันชีวิต เป็นเวลา 5.5 ปี และก่อนที่คุณแซลลี่จะมาร่วมงานกับบริษัท ชับบ์ ประกันชีวิต เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่ บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ประกันชีวิต ประเทศไทย เป็นเวลา 14 ปี โดยดำรงตาแหน่งในหลายบทบาท เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตัวแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการตลาด

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน