“กรุงไทย–แอกซ่าฯ”มอบรางวัลผู้ชนะในกิจกรรม #KTAXASteplife

คุณสุกัญญา อิสรานุวัฒน์ชัย รองประธานอาวุโส งานสื่อสารการตลาดฯ กรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ ในกิจกรรม #KTAXASteplife ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีขึ้น ผ่านแข่งขันการนับก้าวเดินของพนักงานในระยะเวลา 3 เดือน รวมทั้งสิ้นกว่า 118 ล้านก้าว และเปลี่ยนจำนวนก้าวเป็นจำนวนเงินกว่า 237,000 บาท เพื่อนำซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน