“กรุงไทย–แอกซ่าฯ”มอบรางวัลผู้ชนะในกิจกรรม #KTAXASteplife

คุณสุกัญญา อิสรานุวัฒน์ชัย รองประธานอาวุโส งานสื่อสารการตลาดฯ กรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ ในกิจกรรม #KTAXASteplife ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีขึ้น ผ่านแข่งขันการนับก้าวเดินของพนักงานในระยะเวลา 3 เดือน รวมทั้งสิ้นกว่า 118 ล้านก้าว และเปลี่ยนจำนวนก้าวเป็นจำนวนเงินกว่า 237,000 บาท เพื่อนำซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com