กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต รับรางวัล Thailand’s Smart Awards 2018

คุณสุกัญญา อิสรานุวัฒน์ชัย รองประธานอาวุโส งานสื่อสารการตลาด และภาพลักษณ์องค์กร บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล Thailand’s Smart Awards 2018 สาขากลยุทธ์การสร้างเสริมความสัมพันธ์ต่อลูกค้ายอดเยี่ยม ณ โรงแรมแกรนด์โฟร์วิงส์ ศรีนครินทร์

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน