กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต จัดงานประชุมฝ่ายขายช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านธนาคาร “14 th BANC Success Seminar” แบบนิวนอลมอล

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดงานประชุมฝ่ายขายช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านธนาคาร “14 th BANC Success Seminar” แบบนิวนอลมอล ผ่านการประชุมแบบไลฟ์เวอร์ชวล (Virtual Live Meeting) ทางออนไลน์ นำโดย คุณชัยณรงค์ เอื้อสิทธิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจัดจำหน่าย (คนที่ 4 จากซ้าย) ประกาศกลยุทธ์และทิศทางในปี 2564 พร้อมมุ่งสู่ปีแห่งความเชื่อมั่น (Year of Confidence) เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันในปีนี้ รวมถึงให้การสนับสนุนฝ่ายขายช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านธนาคารและยกระดับให้ฝ่ายขายประสบความสำเร็จในอาชีพตั้งแต่เริ่มต้นจนก้าวสู่การเป็นนักขายมืออาชีพระดับ AXA Prime FP
และประกาศรางวัลฝ่ายขายประจำปี 2563 โดยภายในงานมีฝ่ายขายช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านธนาคารเข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์กว่า 600 ท่าน

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน