บมจ.กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต บริษัทประกันที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม หรือ Green Insurer นำโดย คุณสุกัญญา อิสรานุวัฒน์ชัย รองประธานอาวุโส ฝ่ายสื่อการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร (คนที่ 9 จากซ้าย) ส่งมอบโรงเพาะเห็ด และแปลงผักอินทรีย์ ภายใต้กิจกรรม Green Food Good Health” ให้แก่โรงเรียนวัดนมโฑ จังหวัดชัยนาท โดยมีนายพรรคพงษ์นามเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียน (คนที่ 10 จากซ้าย) เป็นตัวแทนรับมอบ ทั้งนี้ กิจกรรม “Green Food Good Healthเป็นกิจกรรมสุดท้ายของแคมเปญ Commit To Climate เราปรับโลกเปลี่ยน ปี2565 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นให้แก่โลกของเรา โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของทุกคน ลดและงดเนื้อสัตว์ เพิ่มผักและผลไม้เข้าไปในมื้ออาหารแทน แค่นี้ก็ช่วยลดการผลิตก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการผลิตเนื้อสัตว์ได้ นอกจากนั้น ทุกๆ การคอมเม้นท์และแชร์ จากโพสต์กิจกรรมฯ จะแปลงเป็นเงินบริจาคจากบริษัทฯ ที่ได้นำมาสนับสนุนการสร้างโรงเพาะเห็ด และจัดทำแปลงผักอินทรีย์

บริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริม และกระตุ้นการปลูกจิตสำนึกในการลดภาวะโลกร้อน การอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้พื้นที่โรงเรียน พร้อมเป็นแรงผลักดัน และช่วยขับเคลื่อนให้ทุกคนได้มีชีวิต และสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นแค่คุณปรับ โลกก็เปลี่ยน มาเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้ด้วยกัน

สำหรับผู้ที่สนใจกิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่https://www.facebook.com/Hearts.in.action.volunteers หรือ โทร 1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน