บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านประกันชีวิตและบริการด้านสุขภาพ พร้อมอยู่เคียงข้าง ร่วมป้องกันคนที่คุณรักจากโรคไข้หวัดใหญ่ โดยบริษัทฯ ขอมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าสุขภาพรายบุคคลที่มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 15 ปี รับสิทธิ์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์* ทั้งนี้ผู้ปกครองของผู้เอาประกันภัยกรมธรรม์สามารถกดรับสิทธิ์ให้บุตรของท่านได้ผ่านแอปพลิเคชัน Emma by AXA ผ่านเมนู  “Rewards PLUS+” ซึ่งบุตรของท่านสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่ วันที่ 1 – 31  กรกฎาคม 2567 โดยผู้ปกครองหรือผู้เอาประกันภัยจะต้องแสดงรหัสที่ได้รับ (Redemption Code) จาก Rewards PLUS+ บนแอปพลิเคชัน Emma by AXA พร้อมทั้งบัตรประกันสุขภาพของ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต หรือบัตรประชาชนของผู้เอาประกันได้ที่เคาน์เตอร์โรงพยาบาล

บริษัทฯ มุ่งมั่นให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กเล็ก เพราะถ้าหากเจ็บป่วยขึ้นมา อาจมีอาการที่รุนแรงกว่าผู้ใหญ่ ซึ่งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการป้องกันโรคนี้ ไม่เพียงแต่จะช่วยลดโอกาสติดเชื้อ แต่ยังช่วยลดความรุนแรงของอาการ และลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ที่พร้อมอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่นดูแลกันตลอดไป สำหรับลูกค้าที่สนใจ รับสิทธิ์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ * สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ https://www.krungthai-axa.co.th/th/flu-vaccine-2024

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน