โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสุขภาวะลดปัจจัยเสี่ยงสู่ชุมชน ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ , เครือข่ายสื่อสุขภาวะ – สถานี Cable Channel37HD และสถานีหาดใหญ่เคเบิล 93 ทีวี  พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ภาคใต้ และสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย

ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผลิตสื่อรู้เท่าทัน คนรุ่นใหม่ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า” ขึ้น ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าและกลยุทธ์ของธุรกิจยาสูบ  ที่เน้นการเจาะตลาดกลุ่มเด็กเยาวชน ให้เป็นนักสูบหน้าใหม่ ด้วยรูปลักษณ์และรสชาติที่แปลกใหม่ของบุหรี่ไฟฟ้า ที่มีภัยมหันต์ต่อสุขภาพของผู้สูบ

น.ส.รุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าที่มีมากกว่าบุหรี่ธรรมดา  ว่า น้ำยาของบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีอันตรายซึ่งไม่พบในบุหรี่ธรรมดาอยู่เกือบ 2,000 ชนิด และที่สำคัญสารนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามีปริมาณสูงกว่าบุหรี่ธรรมดา โดยเมื่อสูบแล้วจะเป็นไอละอองฝอยเทียบเท่าฝุ่น PM2.5 ทำลายสุขภาพปอด และระบบทางเดินหายใจและหลอดเลือด อีกทั้งนิโคตินรูปแบบใหม่ในบุหรี่ไฟฟ้ายังมีฤทธิ์กระตุ้นการเสพติดง่ายขึ้น เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง และเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

“การสูบบุหรี่ไฟฟ้าก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศเป็นอันตรายต่อคนรอบข้าง มีข้อมูลระบุว่าปริมาณฝุ่นพิษหรือ PM2.5 จากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าสูงถึง 1,121 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สูงกว่าค่าอากาศมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนดถึง 45 เท่า แต่ที่น่ากังวลมากที่สุด คือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นต้นทางของการสูบบุหรี่และการเสพติดนิโคตินของเด็กและเยาวชน งานวิจัยพบว่าเด็กที่ได้ลองสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีแนวโน้มที่จะเริ่มสูบบุหรี่ธรรมดามากกว่าเด็กที่ไม่เคยสูบบุหรี่ไฟฟ้าถึง 4-5 เท่า ขณะที่เด็กจะมีพฤติกรรมการสูบทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่มวนเพิ่มเป็น 7 เท่า” น.ส. รุ่งอรุณ กล่าว

ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวถึงการขับเคลื่อนงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น ประจำปี 2565 เพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ว่า  “มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาทุกคน ต้องปลอดภัยจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า  จึงมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมสื่อสารรณรงค์ไม่ให้มีการสูบบุหรี่ทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่มาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการการสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อรณรงค์ให้ความรู้ สร้างความตระหนักและดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในการเชิญชวนให้ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า  และมีการจัดพื้นที่เขตสูบบุหรี่ตามกฎหมายขึ้นในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จำนวน 4 จุดในที่โล่งแจ้ง เพื่อไม่ให้พิษจากบุหรี่มือสองและมือสามจากควันบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไปรบกวนผู้อื่น ทั้งนี้การที่นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมผลิตสื่อรู้เท่าทัน “คนรุ่นใหม่ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า” จากวิทยากรรผู้มีประสบการณ์และเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ในวันนี้ เป็นการสานต่อเจตนารมย์ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าให้หนักแน่นยิ่งขึ้น  โดยนิสิตนักศึกษาจะมีการผลิตสื่อเพื่อสื่อสารบอกต่อเพื่อน ตักเตือนเพื่อนให้เห็นถึงพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าที่อันตรายไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าบุหรี่ธรรมดาเลย”

ด้าน น.ส. ณัฏฐี ไชยวานิช  ผู้บริหารสถานีหาดใหญ่เคเบิล 93 ทีวี หนึ่งในเครือข่ายสื่อสุขภาวะลดปัจจัยเสี่ยง สสส. กล่าวถึงพลังของการสื่อสารลดปัจจัยเสี่ยง ว่า “การป้องกันนักสูบหน้าใหม่ เป็นประเด็นสำคัญยิ่งที่เครือข่ายสถาบันการศึกษา จะต้องมีการปลูกฝังค่านิยมการไม่สูบบุหรี่  และต้องสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ให้เยาวชนได้เห็นคุณค่าในตัวเอง เพื่อจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และสารเสพติดอื่น ๆ  และสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ การสร้างกระบวนการเรียนรู้กับเครือข่ายแกนนำเยาวชนให้พัฒนาสู่ ‘พลเมืองสุขภาวะ’เพื่อเป็นกระบอกเสียงในการส่งต่อเพื่อนพ้องไม่ให้เป็น ‘นักสูบหน้าใหม่’ จากกิจกรรมผลิตสื่อรู้เท่าทัน “คนรุ่นใหม่ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า” นับเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่เยาวชนจะได้ใช้พลังของการสื่อสารผลิตคอนเทนต์รณรงค์ถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าจากข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ใช่ข้อมูลเท็จหรือข้อมูลลวงจากธุรกิจยาสูบ โดยผลงานที่ผลิตจากกิจกรรมในครั้งนี้ ทางสถานีหาดใหญ่เคเบิล 93 ทีวี และสถานี Cable Channel37HD จะนำไปออกาอากาศและเผยแพร่ในทุกช่องทางของโครงข่ายเคเบิลต่อไป”

สำหรับการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อรู้เท่าทัน คนรุ่นใหม่ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า” ออกแบบหลักสูตรการอบรม โดย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย องค์กรสร้างความรู้เรื่องบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และปัจจัยเสี่ยงทางสุภาพและสังคมภายใต้การสนับสนุนของ สสส.

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน