กองทุนประกันชีวิต ผนึก สนง.คปภ. ตามหาเจ้าของเงิน “กรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ”

เพิ่มเพื่อน

นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ได้ขับเคลื่อนแผนงานประกันภัยเชิงรุกตามนโยบายคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต ด้วยการ นำเสนอโปรแกรมระบบตามหาเจ้าของเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ แก่เจ้าหน้าที่และผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงาน คปภ. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลขยายผลสู่ประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ในฐานะรองประธานกรรมการบริหารกองทุน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพร้อมกล่าวถึงนโยบายที่ให้กองทุนเร่งรัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้สิทธิประโยชน์จากการทำประกันชีวิตและเพื่อคืนเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ ให้กับผู้เอาประกันชีวิต โดยเร็ว ก็เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ธุรกิจประกันชีวิต อันจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงและมีเสถียรภาพต่อไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน