เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 กองทุนประกันชีวิตจัดโครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และภารกิจของกองทุนฯ ให้แก่ ตัวแทน-นายหน้าประกันภัย โดยร่วมบูรณาการกับกองทุนประกันวินาศภัย และสำนักงานคปภ. จังหวัดพิษณุโลก ณ โรงแรมแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก

โดยมีนายนพพล เบี้ยวไข่มุข ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต และนายกรัณย์ทัศ รักษ์ธรรมกิจ เจ้าหน้าที่อาวุโส เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และภารกิจของกองทุนประกันชีวิต ให้แก่ตัวแทน-นายหน้าที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ รวมถึงวิธีตรวจสอบสิทธิเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความผ่านหน้าเว็บไซต์กองทุนประกันชีวิต

เพื่อให้ตัวแทน-นายหน้าสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้เอาประกันภัยทั้งในวงกว้าง โดยเฉพาะเรื่องเงินกรมธรรม์ล้วงพ้นอายุความที่เป็นสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากการเอาประกัน เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในธุรกิจประกันชีวิต และประกันวินาศภัยให้แก่ผู้เอาประกัน นำไปสู่การพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพต่อไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน