กองทุนประกันชีวิตปฏิบัติการเชิงรุกลงพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อติดตามหาเจ้าของเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความให้มารับผลประโยชน์ตามสิทธิคืนจากกองทุนประกันชีวิต โดยกองทุนฯ

ได้จัดงานพบประชาชนเจ้าของกรมธรรม์ฯ ด้วยความร่วมมือสนับสนุนจากสำนักงานคปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) และสำนักงานคปภ. จังหวัดระยอง ณ โรแงแรมแคทารี เบย์ ระยอง เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567

ภายในงานดังกล่าว ได้มีการจัดเสวนาโดย นายนพพล เบี้ยวไข่มุข ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต และนายกรัณย์ทัศ รักษ์ธรรมกิจ เจ้าหน้าที่อาวุโส เพื่อให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจในภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของกองทุนประกันชีวิต ตลอดจนวิธีการตรวจสอบและใช้สิทธิในการขอรับเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ

โดยได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก และกองทุนฯ ได้พบเจ้าของเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความเพิ่มขึ้นจำนวนหลายราย และได้มีการมอบเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความให้แก่เจ้าของกรมธรรม์ เสริมสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาแก่ประชาชน ต่อธุรกิจและระบบประกันชีวิต

นอกจากนี้ยังมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เข้าร่วมงานได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนประกันชีวิต เพื่อนำข้อเสนอแนะที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน