ปัจจุบัน “ประกันภัย” คนรู้จักกันมากขึ้นเยอะ ยิ่งมีโรคภัยไข้เจ็บเพิ่มขึ้นคนเราก็มักจะต้องการมีประกันภัยมาคุ้มครองมากขึ้น ดูอย่างการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ช่วงปีสองปีนี้ก็รู้เลยหล่ะว่า ประกันภัยช่วยเราได้เยอะมาก

โดยเฉพาะประกันชีวิต และประกันสุขภาพ ถ้าใครทำไว้ตั้งแต่ก่อนการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้แล้วก็โล่งอกไปกว่าคนที่ยังไม่ได้ทำ เพราะถ้าติดเชื้อขึ้นมาทั้งประกันสุขภาพและประกันชีวิตก็คุ้มครองทันที ไม่ต้องไปรอคอยการคุ้มครอง 14 วัน เพราะเราซื้อไว้ก่อนแล้ว เรียกว่าสบายใจล่ะ

ไหนๆ ก็พูดคุยกันถึงเรื่องประกันชีวิตกันแล้ว โอกาสนี้ก็ใคร่จะพาท่านผู้อ่านรู้ถึง “สิทธิประโยชน์” ที่มีอยู่นอกเหนือจากการที่เราเคยรู้ๆ กันมาตลอดว่า ถ้าใครประกันชีวิตไว้แล้ว เราจะได้เก็บเงินออมอย่างเป็นระบบ เพราะเมื่อครบสัญญาเราก็จะได้เงินก้อนใหญ่อย่างแน่นอน

และที่ต่างจากการฝากเงินกับสถาบันการเงินอื่นๆ ก็คือ ถ้าฝากเงินอยู่เป็นประจำทุกปีแล้วยังไม่ครบสัญญา เกิดเป็นอะไรไปก่อน (เสียชีวิต) ครอบครัวก็จะได้รับก้อนใหญ่ที่เขาเรียกว่า “สินไหมทดแทน” ตามจำนวนที่เราทำสัญญาไว้เลย แล้วเรายังนำจำนวนเงินค่าเบี้ยแต่ละปีไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ส่วนบุคคลได้อีกด้วย

แต่ถ้าใครเกิดปัญหาการจ่ายเบี้ยประกันระหว่างทางก่อนออมเงินไปจนครบสัญญา หยุดออมหยุดส่งเบี้ยประกันฯ ไป เมื่อก่อนเราอาจจะไม่รู้ว่า “เงินนั้น” ยังมีผลประโยชน์ค้างอยู่ ซึ่งเราสามารถติดต่อขอเปลี่ยนรูปแบบการคุ้มครองได้ หรือไม่ก็ “ขอคืนเงิน” จากบริษัทประกันชีวิตที่เราทำประกันฯ ได้ภายใน 10 ปี

แล้วหลังจาก 10 ปี ที่เงินผลประโยชน์นั้นอยู่ที่บริษัทแล้วเรายังไม่ได้ไปรับหล่ะ จะหมดสิทธิ์ไปเลยมั๊ย!!

ยังไม่หมดสิทธิ์นะ!! เพราะเขามี “กองทุนประกันชีวิต” หรือ “กปช.” เป็นหน่วยงานรัฐอีกหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งถูกตั้งขึ้นมาทำหน้าที่รวบรวมเงินเหล่านี้จากทุกบริษัทประกันชีวิตมาไว้ เพื่อรอการมารับคืนของผู้ที่เคยทำประกันชีวิตแล้วไม่ไปรับผลประโยชน์ต่างๆ คืนจากบริษัทจนเลยเวลาอีก 10 ปีล่ะ

ซึ่งเงินผลประโยชน์ที่ว่านี่ เขาเรียกว่า “เงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ” ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้นะครับ https://www.youtube.com/watch?v=EtnIyGF8Ol8

และไม่เพียงแค่นั้นนะ กองทุนประกันชีวิต ยังช่วยทำให้เราสบายใจขึ้นกับการทำประกันชีวิตทุกครั้งอีกด้วย เพราะถ้าหากทำๆ ไป แล้วหากมีบริษัทประกันชีวิตปิดตัวขึ้นมาจะทำอย่างไร!!

ซึ่งปัจจุบันนี้คงจะไม่มีการปิดบริษัทประกันชีวิตกันแล้ว เพราะทุกบริษัทสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ความปลอดภัยของ สำนักงาน คปภ.ได้อย่างสมบูรณ์

แต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆ นี่เลย…กองทุนประกันชีวิต นี่หล่ะที่จะเข้ามาเป็นผู้ดูแลเยียวยาผู้เอาประกันทุกคน ทำหน้าที่ต่อจากบริษัทประกันชีวิตที่ถูกปิดไป!!

เรื่องนี้เป็นความรู้ที่อยากนำเสนอให้ทราบก่อนไว้เท่านั้นเองว่า ตามตัวบทกฎหมายเขามีมาตรการช่วยเหลือผู้เอาประกันชีวิตไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่มีการจัดตั้ง กองทุนประกันชีวิตขึ้นมา ตอนนี้ย่างเข้า 14 ปีแล้ว และเข้าใจว่ากองทุนฯ ก็คงแทบจะลืมบทบาทหน้าที่นี้ของตัวเองไปแล้วเหมือนกัน เพราะโอกาสการปิดบริษัทประกันชีวิตบ้านเราตอนนี้แทบจะเป็นศูนย์เลยทีเดียว

เพื่อเป็นความรู้ไว้ละกันว่า ถ้าบริษัทประกันชีวิตถูกปิดขึ้นมาจริงๆ ผู้เอาประกันฯ จะได้รับการดูแลเยียวยาจากกองทุนประกันชีวิตอย่างไรบ้าง!! ดูเรื่องราวได้จากลิงค์นี้นะครับ https://www.youtube.com/watch?v=S_jL-DYVIO0&t=6s

นั่นก็คือ กองทุนประกันชีวิต จะให้ความคุ้มครองผู้เอาประกัน ตามมูลหนี้ประกันแต่ละกรมธรรม์แทนบริษัทประกันชีวิตที่เราซื้อประกันไว้ แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ

1.กรณีมีเหตุที่ระบุไว้ในสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นก่อนบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาต กองทุนฯ จ่ายจะเงินตาม “มูลหนี้” ที่หักลบหนี้สินค้างชำระกับบริษัทให้ผู้เอาประกันฯ ยกเว้น กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือ (ยูนิต ลิงค์) กองทุนฯ จะจ่ายเงินคืนเฉพาะส่วนที่เป็นการประกันชีวิต ไม่นับรวมส่วนที่ไปลงทุน

2.กรณีทั่วไป กองทุนฯ จ่ายเงินคืนเท่ากับ “มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์” หรือ “คืนค่าเบี้ยประกันฯ” ตามเงื่อนไข ถ้ามีหนี้สินค้างบริษัทก็จะถูกหักลบออก แล้วที่เหลือก็เป็นเงินคืน โดยผู้เอาประกันฯ หรือผู้รับประโยชน์ หรือทายาทจะได้รับเงินคืนรวมทุกกรมธรรม์รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท

ส่วน “สิทธิของเจ้าหนี้ผู้เอาประกัน” นั้น กองทุนประกันชีวิต จะคุ้มครองเฉพาะ หนี้ที่เกิดจากการ “เอาประกันชีวิต”  ส่วนหนี้อื่นๆ เช่น สัญญาจ้างทำของ สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาการแต่งตั้งตัวแทน นายหน้าประกันชีวิต ไม่คุ้มครองนะครับ

เห็นมั๊ยละครับว่า เมื่อบริษัทประกันชีวิตแล้ว ต้องรู้จัก “กองทุนประกันชีวิต” ควบคู่ไปกันด้วย ก็เพราะเพื่อผลประโยชน์ของ“ผู้เอาประกัน” หรือ “ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์” หรือ “ทายาทของผู้เอาประกันที่มีสิทธิได้รับเงินตามกรมธรรม์” ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วนตามที่กฎหมายเขามีไว้นั่นเอง

และถ้าใครอยากทราบรายละเอียดต่างๆ ของกองทุนประกันชีวิต คลิกไปที่เว็บไซต์กองทุนประกันชีวิตที่ลิ้งค์นี้ได้เลย  http://lifeif.or.th/    ซึ่งทางกองทุนยังได้จัดทำรีวิวช่องทางการเข้าใช้บริการออนไลน์ได้ทั้งจากกูเกิ้ล เฟซบุ๊ค และไลน์ ให้เรียบร้อยแล้วตามลิงค์นี้นะครับ  https://www.youtube.com/watch?v=ZEo6uDLZF7E

กองทุนประกันชีวิตสร้างความเชื่อมั่นให้ธุรกิจ  คุ้มครองสิทธิผู้เอาประกัน

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน