สมาคมประกันวินาศภัยไทย ปรับเกณฑ์จ่ายค่าสินไหมกรณีผู้เอาประกันเสียชีวิตด้วยโควิดไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ปรับเกณฑ์จ่ายค่าสินไหมกรณีผู้เอาประกันเสียชีวิตด้วยโควิดไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์

“เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์” ตอกย้ำเป้าหมายมุ่งสู่ Net-Zero ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่การดูแลสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม

“เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์” ตอกย้ำเป้าหมายมุ่งสู่ Net-Zero ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่การดูแลสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม

‘เมืองไทยประกันภัย’ ผนึกกำลัง ‘มูลนิธิมาดามแป้ง’ หนุนตั้ง Community Isolation 400 เตียง 4 มุมเมืองรอบกรุงเทพฯ

‘เมืองไทยประกันภัย’ ผนึกกำลัง ‘มูลนิธิมาดามแป้ง’ หนุนตั้ง Community Isolation 400 เตียง 4 มุมเมืองรอบกรุงเทพฯ