เมืองไทยไลฟ์ เดินหน้าผนึกโรงพยาบาลคู่สัญญา 40 แห่ง ให้บริการ Telemedicine สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รักษาตัวต่อเนื่อง อำนวยความสะดวกช่วงการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่

 

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมืองไทยประกันชีวิตยังมุ่งมั่นในการเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบาย “MTL Everyday Life Partner”  ที่พร้อมจะเดินเคียงข้างในทุกช่วงของชีวิต ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันที่ยังไม่คลี่คลาย บริษัทฯ มีความห่วงใยและตระหนักถึงผู้เอาประกันภัยที่มีโรคเรื้อรังและจำเป็นต้องมีการติดตามรักษาอาการอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่สะดวกในการไปพบแพทย์และรับยาที่โรงพยาบาล

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ ได้เดินหน้าจับมือกับโรงพยาบาลคู่สัญญาที่มีความพร้อมในการให้บริการผู้ป่วย ได้รับยาตามคำสั่งการรักษาของแพทย์ ผ่านทางโทรเวชกรรม (Telemedicine) เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือ และลดความเสี่ยงจากการเดินทางออกจากบ้านให้แก่ผู้เอาประกันภัยในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว  โดยมีโรงพยาบาลคู่สัญญาที่เข้าร่วมให้บริการ จำนวน 40 แห่ง  ประกอบด้วย โรงพยาบาลสมิติเวช Samitivej Virtual Hospital โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค โรงพยาบาลเจ้าพระยา  โรงพยาบาลเทพธารินทร์ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ โรงพยาบาลนครธน โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 โรงพยาบาลบางปะกอก 1 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลบี.แคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โรงพยาบาลพญาไท 1 โรงพยาบาลพญาไท 2 โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ โรงพยาบาลพระรามเก้า โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลเวชธานี โรงพยาบาลสมิติเวชไชน่าทาวน์ โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี โรงพยาบาลสุขุมวิท โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 โรงพยาบาลบางปะกอก 3  โรงพยาบาลบางปะกอก สมุทรปราการ โรงพยาบาลมหาชัย 1 โรงพยาบาลมหาชัย โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา  โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี โรงพยาบาลศรีสวรรค์ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ และโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์  โดยจะเริ่มให้บริการ Telemedicine ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2564

โดยผู้เอาประกันภัยที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและมีความประสงค์ใช้บริการ Telemedicine  นี้ จะต้องเป็นผู้ป่วยเดิมที่มีประวัติการรักษาในโรงพยาบาลที่ให้บริการตามที่กำหนด โดยเป็นโรคเรื้อรังที่จำเป็นต้องมีการติดตามและต้องได้รับยาต่อเนื่อง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น และมีนัดตรวจติดตามการรักษาโดยบริการดังกล่าวจะครอบคลุมการพบแพทย์ และการสั่งยา ทั้งนี้สามารถใช้บริการได้ทั้งผู้เอาประกันภัยรายบุคคลและรายกลุ่ม ที่มีผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลและกรมธรรม์กำหนด)

สำหรับบริการ Telemedicine Samitivej Virtual Hospital  ยังคงให้บริการตามเงื่อนไขปกติ ครอบคลุมทั้งการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและการเจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป ไม่จำเป็นต้องเป็นคนไข้เดิมของทางโรงพยาบาล ครอบคลุมทั้งผู้เอาประกันภัยรายบุคคลและรายกลุ่ม (เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลและกรมธรรม์กำหนด)

ผู้เอาประกันภัยสามารถรับบริการ Telemedicine สำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง จากโรงพยาบาลคู่สัญญาทั้ง 40 แห่ง ได้ตามช่องทาง ดังนี้

 

โรงพยาบาล

จังหวัด

ช่องทางการรับบริการ

 

กรุงเทพมหานคร

 

 

1

โรงพยาบาลสมิติเวช

Samitivej  Virtual Hospital 

กรุงเทพฯ

 Application MTL Click

2

โรงพยาบาลกรุงเทพ  

กรุงเทพฯ

โทร. 02-310-3636

3

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค 

กรุงเทพฯ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bgp9751l

4

โรงพยาบาลเจ้าพระยา

กรุงเทพฯ

โทร. 02-022-7662 หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @chaophya

5

โรงพยาบาลเทพธารินทร์  

กรุงเทพฯ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @Theptarin

6

โรงพยาบาลไทยนครินทร์  

กรุงเทพฯ

โทร 02-340-6499 ต่อ 1888,1889  หรือ 

ผ่านแอปพลิเคชัน Line :  insurance1988

7

โรงพยาบาลนครธน  

กรุงเทพฯ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line : nthtele

8

โรงพยาบาลนวมินทร์ 9     

กรุงเทพฯ

โทร. 08-3948-9042

9

โรงพยาบาลบางปะกอก 1  

กรุงเทพฯ

โทร. 02-109-1111

10

โรงพยาบาลบางปะกอก 9

กรุงเทพฯ

โทร. 1745  หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bpk9hospital  

11

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์       

กรุงเทพฯ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bumrungradhospital

12

โรงพยาบาลบี.แคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์  

กรุงเทพฯ

โทร. 02-5233359-71 ต่อ 1102 หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line : crs.opd

13

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช 

กรุงเทพฯ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bnhhospital  

14

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน 

กรุงเทพฯ

โทร. 062-590-6883 หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line  : 1doctorp

15

โรงพยาบาลพญาไท 1  

กรุงเทพฯ

โทร. 1772 

16

โรงพยาบาลพญาไท 2  

กรุงเทพฯ

โทร. 063-225-9095

17

โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์  

กรุงเทพฯ

โทร. 02-944-7111 ต่อ 4309

18

โรงพยาบาลพระรามเก้า 

กรุงเทพฯ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @praram9hospital  

19

โรงพยาบาลวิภาวดี

กรุงเทพฯ

โทร. 02-561-1111 ต่อ 2106 หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line : medtogo

20

โรงพยาบาลเวชธานี 

กรุงเทพฯ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @vejthani

21

โรงพยาบาลสมิติเวชไชน่าทาวน์ 

กรุงเทพฯ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @SamitivejChinatown

22

โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี   

กรุงเทพฯ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @SamitivejThonburi

23

โรงพยาบาลสุขุมวิท 

กรุงเทพฯ

โทร. 02-391-0011

 

ภาคกลาง

 

 

24

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์    

นนทบุรี

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @rtbinter

25

โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2

ปทุมธานี

โทร. 02-028-1111 หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bpk_rangsit2

26

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9  

สมุทรปราการ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official :  @CHG1609

27

โรงพยาบาลบางปะกอก 3

สมุทรปราการ

โทร. 02-109-3111

28

โรงพยาบาลบางปะกอก สมุทรปราการ 

สมุทรปราการ

โทร. 02-1093222 ต่อ 10115-10116

29

โรงพยาบาลมหาชัย 1  

สมุทรสาคร

โทร.  034-424990-4  หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @mahachaihospital

30

โรงพยาบาลมหาชัย 2      

สมุทรสาคร

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official :  @mahachai2hospital

 

ภาคตะวันออก

 

 

31

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 

ชลบุรี

โทร. 038-259-999  หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official  : @bphhospital 

32

โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา  

ชลบุรี

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @PTS789

33

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา    

ชลบุรี

ผ่านแอปพลิเคชัน Line : 889uvZUP

34

โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี    

ชลบุรี

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @schtele

 

ภาคเหนือ

 

 

35

โรงพยาบาลศรีสวรรค์

นครสวรรค์

โทร.1254

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

36

โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา 

นครราชสีมา

โทร. 044-015-999  หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official 

: @BANGKOKRATCHASIMA

 

ภาคใต้

 

 

37

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต  

ภูเก็ต

โทร. 076-254-425

38

โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์  

ภูเก็ต

โทร. 076-361888 ต่อ 5398

39

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่  

สงขลา

โทร : 1719 หรือ 074-272-800

40

โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์  

สุราษฎร์ธานี

โทร. 077-956789 ต่อ 1051,1061  หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @gwc6368r

 

สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ เมืองไทยประกันชีวิต  โทร. 1766 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อโรงพยาบาลคู่สัญญาที่เข้าร่วมโครงการได้โดยตรง

 

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลและกรมธรรม์กำหนด

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน