นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และนางสาวจิตต์เกษม สุรธรรมานันท์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับ 3 รางวัลเกียรติยศ รางวัล “2023 Thailand’s Most Admired Brand” หมวดธนาคารและบริการทางการเงิน กลุ่มประกันชีวิตดิจิทัล” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4รางวัล “Brand Star Award” กลุ่มประกันชีวิตดิจิทัล

จากการที่เป็นแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือที่สุดและมีความโดดเด่นมากเป็นพิเศษ และรางวัล “2022-2023 Thailand’s Most Admired Company” จากความโดดเด่นสูงสุดด้านภาพลักษณ์แบรนด์ของกิจการ ในกลุ่มธุรกิจประกันชีวิต จากงาน 2022-2023 Thailand’s Most Admired Company & 2023 Thailand’s Most Admired Brand โดยนิตยสาร Brand Age ได้จัดทำผลสำรวจ 2023 Thailand’s Most Admired Brand ความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือบริษัท ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของบริษัท ทั้งแนวทางในเชิงกลยุทธ์องค์กร รวมทั้งวิสัยทัศน์และทิศทางในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน