เมืองไทยประกันชีวิต ผนึกโรงพยาบาลคู่สัญญา 35 แห่ง ให้บริการ Telemedicine สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รักษาตัวต่อเนื่อง อำนวยความสะดวกช่วงการระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ซึ่งยังมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความห่วงใยและตระหนักถึงผู้เอาประกันภัยที่มีโรคเรื้อรังและจำเป็นต้องมีการติดตามรักษาอาการอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่สะดวกในการไปพบแพทย์และรับยาที่โรงพยาบาล ดังนั้น เพื่อเป็นการมอบความอุ่นใจ  การอำนวยความสะดวก และการลดความเสี่ยงจากการเดินทางออกจากบ้านให้กับผู้เอาประกันภัย ที่มีโรคเรื้อรังและจำเป็นต้องมีการติดตามรักษาอาการอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่สะดวกในการไปพบแพทย์และรับยาที่โรงพยาบาล บริษัทฯ ได้ร่วมกับโรงพยาบาลคู่สัญญาที่พร้อม เปิดให้บริการผ่านทางโทรเวชกรรม (Telemedicine) โดยเริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุยายน 2564

ทั้งนี้ โรงพยาบาลคู่สัญญาที่เข้าร่วมให้บริการ จำนวน 35 แห่ง ประกอบด้วย Samitivej Virtual Hospital  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค โรงพยาบาลเจ้าพระยา  โรงพยาบาลเทพธารินทร์  โรงพยาบาลไทยนครินทร์  โรงพยาบาลบางปะกอก 1 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  โรงพยาบาลบี.แคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์  โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โรงพยาบาลพญาไท 1 โรงพยาบาลพญาไท 2  โรงพยาบาลพญาไท 3 โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ โรงพยาบาลพระรามเก้า โรงพยาบาลเวชธานี โรงพยาบาลสมิติเวชไชน่าทาวน์ โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 โรงพยาบาลบางปะกอก 3  โรงพยาบาลบางปะกอก สมุทรปราการ โรงพยาบาลมหาชัย 1 โรงพยาบาลมหาชัย 2 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี  โรงพยาบาลศรีสวรรค์ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่และโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์  

โดยผู้เอาประกันภัยที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและมีความประสงค์ใช้บริการ Telemedicine  นี้ จะต้องเป็นผู้ป่วยเดิมที่มีประวัติการรักษาในโรงพยาบาลที่ให้บริการตามที่กำหนด โดยเป็นโรคเรื้อรังที่จำเป็นต้องมีการติดตามและต้องได้รับยาต่อเนื่อง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น โดยบริการดังกล่าวจะครอบคลุมการพบแพทย์ และการสั่งยา ทั้งนี้สามารถใช้บริการได้ทั้งผู้เอาประกันภัยรายบุคคลและรายกลุ่ม ที่มีผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลและกรมธรรม์กำหนด)

สำหรับบริการ Telemedicine Samitivej Virtual Hospital  ยังคงให้บริการตามเงื่อนไขปกติ ครอบคลุมทั้งการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและการเจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป ไม่จำเป็นต้องเป็นคนไข้เดิมของทางโรงพยาบาล ครอบคลุมทั้งผู้เอาประกันภัยรายบุคคลและรายกลุ่ม (เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลและกรมธรรม์กำหนด)

ผู้เอาประกันภัยสามารถรับบริการ Telemedicine สำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง จากโรงพยาบาลคู่สัญญาทั้ง 35 แห่ง ได้ตามช่องทาง ดังนี้

 

โรงพยาบาล

จังหวัด

ช่องทางการรับบริการ

 

กรุงเทพมหานคร

 

 

1

Samitivej Virtual Hospital 

กรุงเทพฯ

Application MTL Click

2

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค 

กรุงเทพฯ

โทร. 02 804 8959 ต่อ 1414 หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bgp9751l

3

โรงพยาบาลเจ้าพระยา

กรุงเทพฯ

โทร. 02 022 7662 หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @chcservice 

 

 

 

4

โรงพยาบาลเทพธารินทร์  

กรุงเทพฯ

โทร. 02 348 7000  หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @Theptarin

 

 

 

5

โรงพยาบาลไทยนครินทร์  

กรุงเทพฯ

โทร. 02 340 6499 ต่อ 1888,1889 หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line : insurance1988

 

 

 

6

โรงพยาบาลบางปะกอก 1  

กรุงเทพฯ

โทร. 02 109 1111

7

โรงพยาบาลบางปะกอก 9

กรุงเทพฯ

โทร. 092 281 0262  หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official: @bpk9hospital  

 

 

 

8

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์       

กรุงเทพฯ

โทร.  062 011 4833 , 062 0114899  หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bumrungradhospital

9

โรงพยาบาลบี.แคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์  

กรุงเทพฯ

โทร. 062-489-9594 หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line : 0624899594

 

 

 

10

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

กรุงเทพฯ

โทร. 062 590 6883 หรือ 

ผ่านแอปพลิเคชัน Line :1doctorp

 

 

 

11

โรงพยาบาลพญาไท 1  

กรุงเทพฯ

โทร. 1772 

12

โรงพยาบาลพญาไท 2

กรุงเทพฯ

โทร. 063 225 9095

13

โรงพยาบาลพญาไท 3   

กรุงเทพฯ

โทร. 1772 

14

โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์  

กรุงเทพฯ

โทร. 02 944 7111 ต่อ 4309

15

โรงพยาบาลพระรามเก้า 

กรุงเทพฯ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @praram9hospital  

16

โรงพยาบาลเวชธานี 

กรุงเทพฯ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @vejthani

17

โรงพยาบาลสมิติเวชไชน่าทาวน์ 

กรุงเทพฯ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @SamitivejChinatown

18

โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี

กรุงเทพฯ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @SamitivejThonburi

 

ภาคกลาง

 

 

19

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์    

นนทบุรี

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official: @rtbinter

20

โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2

ปทุมธานี

โทร. 065 724 2973 หรือ 

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : crmonline

 

 

 

21

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9  

สมุทรปราการ

โทร  089 094 1579 หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @CHG1609

 

 

 

22

โรงพยาบาลบางปะกอก 3

สมุทรปราการ

โทร. 02 109 3111 ต่อ 1503,1506

23

โรงพยาบาลบางปะกอก สมุทรปราการ 

สมุทรปราการ

โทร. 02 109 3222 ต่อ 10115-10116

24

โรงพยาบาลมหาชัย 1  

สมุทรสาคร

โทร. 034 424 990-4  หรือ 

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @mahachaihospital

 

 

 

25

โรงพยาบาลมหาชัย 2      

สมุทรสาคร

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @mahachai2hospital

 

ภาคตะวันออก

 

 

26

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 

ชลบุรี

โทร. 038 259 999  หรือ 

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bphhospital 

 

 

 

27

โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา  

ชลบุรี

โทร. 038 317 333 ต่อ 2102 หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official: @PTS789

 

 

 

28

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา    

ชลบุรี

โทร. 095 207 8523 หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line : 889uvZUP

 

 

 

29

โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี    

ชลบุรี

โทร. 033 038 988 หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @schtele

 

 

 

 

ภาคเหนือ

 

 

30

โรงพยาบาลศรีสวรรค์

นครสวรรค์

โทร. 1254 กด 2  หรือ 

 

 

 

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official :@srisawan

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

31

โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

นครราชสีมา

โทร. 044-015-999  ต่อ 3211 หรือ 

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official  : @BANGKOKRATCHASIMA

 

 

 

 

ภาคใต้

 

 

32

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต  

ภูเก็ต

โทร. 076 254 425

33

โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์  

ภูเก็ต

โทร. 096 646 5208 หรือ

 

 

 

ผ่านแอปพลิเคชัน ID Line : bsimed

34

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่  

สงขลา

โทร. 1719 หรือ 074 272 800

35

โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์  

สุราษฎร์ธานี

โทร. 077 956 789  ต่อ 1051,1061  หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official: @gwc6368r

 

 

 

 

 

สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  สามารถติดต่อได้ที่  เมืองไทยประกันชีวิต  

โทร. 1766 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อโรงพยาบาลคู่สัญญาที่เข้าร่วมโครงการได้โดยตรง

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลและกรมธรรม์กำหนด

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน