เมืองไทยประกันชีวิต ขยายระยะเวลาให้บริการ Telemedicine สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รักษาตัวต่อเนื่อง ถึงสิ้นปี 2564 พร้อมเดินหน้าผนึกโรงพยาบาลคู่สัญญาเพิ่มเป็น 37 แห่ง

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า  เพื่อเป็นการตอกย้ำการดำเนินงานภายใต้นโยบาย “MTL Trusted  Lifetime Partner”  ที่พร้อมดูแลและเดินเคียงข้างในทุกช่วงของชีวิต  และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ เมืองไทยประกันชีวิตได้ร่วมกับโรงพยาบาลคู่สัญญาที่เข้าร่วมโครงการ “การให้บริการพบแพทย์และได้รับยาตามคำสั่งการรักษาของแพทย์  ผ่านทางโทรเวชกรรม (Telemedicine)” สำหรับผู้เอาประกันภัยมีโรคเรื้อรังและมีนัดตรวจติดตามการรักษา ทำการขยายระยะเวลาให้บริการจากเดิมจะให้บริการถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็น วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อเป็นการมอบความอุ่นใจ  การอำนวยความสะดวก และการลดความเสี่ยงจากการเดินทางออกจากบ้านให้กับผู้เอาประกันภัย

นอกจากนี้โครงการให้บริการดังกล่าว  ยังได้มีโรงพยาบาลคู่สัญญาเข้าร่วมให้บริการดังกล่าวเพิ่มเติมอีก จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย  โรงพยาบาลสุขุมวิท  และโรงพยาบาลพิษณุเวช ทำให้ปัจจุบันมีโรงพยาบาลคู่สัญญา  เข้าร่วมให้บริการ Telemedicine กับเมืองไทยประกันชีวิตแล้วเป็นจำนวน 37 แห่ง

โดยผู้เอาประกันภัยที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและมีความประสงค์ใช้บริการ Telemedicine  นี้ จะต้องเป็นผู้ป่วยเดิมที่มีประวัติการรักษาในโรงพยาบาลที่ให้บริการตามที่กำหนด โดยเป็นโรคเรื้อรังที่จำเป็นต้องมีการติดตามและต้องได้รับยาต่อเนื่อง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น โดยบริการดังกล่าวจะครอบคลุมการพบแพทย์ และการสั่งยา ทั้งนี้สามารถใช้บริการได้ทั้งผู้เอาประกันภัยรายบุคคลและรายกลุ่ม ที่มีผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลและกรมธรรม์กำหนด)

สำหรับบริการ Telemedicine Samitivej Virtual Hospital ยังคงให้บริการตามเงื่อนไขปกติ ครอบคลุมทั้ง การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและการเจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป ไม่จำเป็นต้องเป็นคนไข้เดิมของทางโรงพยาบาล ครอบคลุมทั้งผู้เอาประกันภัยรายบุคคลและรายกลุ่ม (เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลและกรมธรรม์กำหนด)

โดยสามารถรับบริการ Telemedicine สำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง จากโรงพยาบาลคู่สัญญาทั้ง 37 แห่ง ได้ตามช่องทาง ดังนี้

 

โรงพยาบาล

จังหวัด

ช่องทางการรับบริการ

 

กรุงเทพมหานคร

 

 

1

Samitivej Virtual Hospital 

กรุงเทพฯ

Application MTL Click

2

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค 

กรุงเทพฯ

โทร. 02 804 8959 ต่อ 1414 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bgp9751l

3

โรงพยาบาลเจ้าพระยา

กรุงเทพฯ

โทร. 02 022 7662 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @chcservice 

 

 

 

4

โรงพยาบาลเทพธารินทร์  

กรุงเทพฯ

โทร. 02 348 7000  หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @Theptarin

 

 

 

5

โรงพยาบาลไทยนครินทร์  

กรุงเทพฯ

โทร. 02 340 6499 ต่อ 1888,1889 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line : insurance1988

 

 

 

6

โรงพยาบาลบางปะกอก 1  

กรุงเทพฯ

โทร. 02 109 1111

7

โรงพยาบาลบางปะกอก 9

กรุงเทพฯ

โทร. 092 281 0262  หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official: @bpk9hospital  

 

 

 

8

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์       

กรุงเทพฯ

โทร. +662 011 4833 , +662 011 4899  หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bumrungradhospital

9

โรงพยาบาลบี.แคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์  

กรุงเทพฯ

โทร. 062-489-9594 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line : 0624899594

 

 

 

10

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

กรุงเทพฯ

โทร. 062 590 6883 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line :1doctorp

 

 

 

11

โรงพยาบาลพญาไท 1  

กรุงเทพฯ

โทร. 1772 

12

โรงพยาบาลพญาไท 2

กรุงเทพฯ

โทร. 063 225 9095

13

โรงพยาบาลพญาไท 3   

กรุงเทพฯ

โทร. 1772 

14

โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์  

กรุงเทพฯ

โทร. 02 944 7111 ต่อ 4309

15

โรงพยาบาลพระรามเก้า 

กรุงเทพฯ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @praram9hospital  

16

โรงพยาบาลเวชธานี 

กรุงเทพฯ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @vejthani

17

โรงพยาบาลสมิติเวชไชน่าทาวน์ 

กรุงเทพฯ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @SamitivejChinatown

18

โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี

กรุงเทพฯ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @SamitivejThonburi

19

โรงพยาบาลสุขุมวิท

กรุงเทพฯ

โทร 02 391 0011

 

ภาคกลาง

 

 

20

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์    

นนทบุรี

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official: @rtbinter

21

โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2

ปทุมธานี

โทร. 065 724 2973 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : crmonline

 

 

 

22

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9  

สมุทรปราการ

โทร  089 094 1579 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @CHG1609

 

 

 

23

โรงพยาบาลบางปะกอก 3

สมุทรปราการ

โทร. 02 109 3111 ต่อ 1503,1506

24

โรงพยาบาลบางปะกอก สมุทรปราการ 

สมุทรปราการ

โทร. 02 109 3222 ต่อ 10115-10116

25

โรงพยาบาลมหาชัย 1  

สมุทรสาคร

โทร. 034 424 990-4  หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @mahachaihospital

 

 

 

26

โรงพยาบาลมหาชัย 2      

สมุทรสาคร

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @mahachai2hospital

 

ภาคตะวันออก

 

 

27

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 

ชลบุรี

โทร. 038 259 999  หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bphhospital 

 

 

 

28

โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา  

ชลบุรี

โทร. 038 317 333 ต่อ 2102 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official: @PTS789

 

 

 

29

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา    

ชลบุรี

โทร. 095 207 8523 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line : 889uvZUP

 

 

 

30

โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี    

ชลบุรี

โทร. 033 038 988 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @schtele

 

 

 

 

ภาคเหนือ

 

 

31

โรงพยาบาลศรีสวรรค์

นครสวรรค์

โทร. 1254 กด 2  หรือ 

 

 

 

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official :@srisawan

32

โรงพยาบาลพิษณุเวช

พิษณุโลก

โทร 093-134-3366

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

33

โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

นครราชสีมา

โทร. 044-015-999  ต่อ 3211 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official  : @BANGKOKRATCHASIMA

 

 

 

 

ภาคใต้

 

 

34

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต  

ภูเก็ต

โทร. 076 254 425

35

โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์  

ภูเก็ต

โทร. 096 646 5208 หรือ

 

 

 

ผ่านแอปพลิเคชัน ID Line : bsimed

36

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่  

สงขลา

โทร. 1719 หรือ 074 272 800

37

โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์  

สุราษฎร์ธานี

โทร. 077 956 789  ต่อ 1051,1061 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official: @gwc6368r

 

 

 

 

ผู้เอาประกันภัยที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่เมืองไทยประกันชีวิต โทร.1766 innทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อโรงพยาบาลคู่สัญญาที่เข้าร่วมโครงการได้โดยตรง

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลและกรมธรรม์กำหนด

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน