นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL เปิดเผยว่า  เมืองไทยประกันชีวิต เดินหน้ารุกตลาดประกันออนไลน์อย่างต่อเนื่อง  พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ของประกันสุขภาพออนไลน์ ด้วยการเปิดตัวแคมเปญซีรีย์Health จุใจ” จัดแพ็คความคุ้มครองแบบจุใจ เต็มอิ่มกับความคุ้มครองสุขภาพเหมาจ่าย คุ้ม ครบ ซื้อง่าย ตอบโจทย์ทุกความต้องการ เลือกได้ในแบบที่ เป็นคุณ ทั้งโครงการ Health จุใจ IPD+OPD”ดูแลครบการรักษาโรคทั่วไป โรคร้าย อุบัติเหตุ แบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน หรือโครงการ Health จุใจ Combo” ที่พลัสคอมโบเพิ่มค่ารักษาโรคร้ายแรงมะเร็งและไตวายเรื้อรังทุกระยะทั้งแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เพิ่มเติมจากค่ารักษาโรคทั่วไป โรคร้าย อุบัติเหตุ นอนแอดมิต 

โครงการ  Health จุใจ IPD+OPD”  ดูแลยาวถึงอายุ 99 ปี มีให้เลือกได้จุใจถึง 3 แพ็ค คือ S  M และ L    โดดเด่นด้วยความคุ้มครองสุขภาพเหมาจ่ายแบบผู้ป่วยใน (IPD) นอนห้องเดี่ยวมาตรฐานทุกโรงพยาบาล   ทั่วไทย และเลือกคุ้มครองสุขภาพผู้ป่วยนอก (OPD) ได้ทั้งแบบเหมาจ่ายวงเงินต่อปีหรือแบบจำกัดวงเงินต่อครั้ง ที่คุ้มครองตั้งแต่โรคเล็ก โรคร้ายแรง โรคทั่วไป อุบัติเหตุ แอดมิตก็เหมาจ่ายตั้งแต่บาทแรกในวงเงินเดียวสูงสุด  500,000 บาทต่อครั้ง(1) และดูแลค่ารักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD) เหมาจ่ายสูงสุด 30,000 บาทต่อปี(1)       เบี้ยประกันภัยแพ็คเล็กเริ่มต้นเดือนละ 999 บาท(2)  

โครงการ Health จุใจ Combo” ดูแลยาวถึงอายุ 99 ปี มีให้เลือกได้จุใจ Combo ถึง 5 แพ็ค คือ XS  S  M  L และ XL โดดเด่นจุใจด้วยคอมโบพลัสค่ารักษาโรคมะเร็งและไตวายเรื้อรังทุกระยะทั้ง IPD  และ OPD   10 ล้านบาทต่อปี(3)  คุ้มครองการรักษาโรคมะเร็งและไตวายเรื้อรังที่ทันสมัย เช่น Targeted Therapy, Immunotherapy, การปลูกถ่าย Stem Cell, การล้างไตแบบประสิทธิภาพสูง และการปลูกถ่ายไต เป็นต้น คุ้มครองเพิ่มเติมพิเศษค่าปรึกษาทางจิตเวช ค่าห้อง ค่ายา ค่ารักษา ตั้งแต่เริ่มรักษา หมดกังวล แม้เป็นซ้ำ    ก็คุ้มครอง  และเลือกความคุ้มครองสุขภาพเหมาจ่ายแบบผู้ป่วยใน (IPD) ได้สูงสุด 5 ล้านบาทต่อครั้ง(4)   นอนห้องเดี่ยวมาตรฐานทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ ถ้ามีสวัสดิการเลือกแผนมีความรับผิดส่วนแรก (Deductible) จ่ายเบี้ยถูกลง และเมื่อถึงวัยเกษียณยังเลือกปรับเปลี่ยนแผนได้  เพื่อให้ตรงความต้องการ  และสอดรับกับสวัสดิการที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้สิทธิ์เลือกปรับลดความรับผิดส่วนแรก (Convertible Option) ตอนเกษียณ โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพใหม่ เบี้ยประกันภัยแพ็คเล็กเริ่มต้นตกเดือนละ 740 บาท(5)  

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเลือกซื้อประกันสุขภาพออนไลน์ Health จุใจ” จากเมืองไทยประกันชีวิต หรือศึกษารายละเอียดแบบประกันภัย โปรโมชัน และสิทธิพิเศษเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์  https://online.muangthai.co.th  ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

“เรายังคงมุ่งมั่นในการดำเนินกลยุทธ์ Happiness Reinvented เพราะความสุขคือทุกอย่าง…ร่วมสร้างความสุขสไตล์คุณไปกับเมืองไทยประกันชีวิต  พร้อมเคียงข้างในฐานะคู่คิดด้านชีวิตและสุขภาพที่ลูกค้าวางใจ ด้วยผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรม  พร้อมการพัฒนาช่องทางการขายอย่างรอบด้าน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในยุคดิจิทัล ซึ่งการรุกตลาดประกันภัยออนไลน์ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงแบบประกันดี ๆ ที่เหมาะสม ได้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น เพื่อสร้างหลักประกันและความอุ่นใจกับกับตนเองและครอบครัว” นายสาระ กล่าว

หมายเหตุ :

(1)กรณีเลือกซื้อโครงการ Health จุใจ IPD+OPD”  แพ็ค L มีคุ้มครองกรณีผู้ป่วยในสูงสุด 500,000 บาทต่อการเข้าพักรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง และมีคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอกวงเงินสูงสุด 30,000 บาทต่อปี (ไม่จำกัดค่ารักษาแบบผู้ป่วยนอกต่อครั้ง)     

(2)กรณีเพศชายอายุ 21 ปี เลือกซื้อ โครงการ Health จุใจ IPD+OPD”   แพ็ค S ชำระเบี้ยประกันภัยรายปี

(3)สัญญาเพิ่มเติมแคร์ พลัส มีวงเงินคุ้มครองค่ารักษาโรคมะเร็ง 5 ล้านบาทต่อปีและไตวายเรื้อรัง 5 ล้านบาทต่อปี โดยค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็งและ/หรือโรคไตวายเรื้อรัง ดังกล่าว จะจ่ายสำหรับวิธีการบำบัดรักษาตามที่บริษัทฯ กำหนด

(4)กรณีเลือกซื้อโครงการ Health จุใจ Combo” แพ็ค XL มีความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ แบบ ดี เฮลท์ พลัส วงเงินสูงสุด 5,000,000 บาทต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่งและมีความรับผิดส่วนแรก (Deductible) 30,000 บาทต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง

(5) กรณีเพศชาย อายุ 20 ปี เลือกซื้อโครงการ Health จุใจ Combo” แพ็ค XS ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี

-โครงการ Health จุใจ IPD+OPD”   เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัย เมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 99/99 สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์ (N) และสัญญาเพิ่มเติมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (แพ็ค S) หรือ สัญญาเพิ่มเติม โอพีดี เหมาจ่าย (แพ็ค M และ L) ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือกซื้อ         

-โครงการ Health จุใจ Combo” เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัย เมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 99/99 สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์ (N) สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ    ดี เฮลท์ พลัส และสัญญาเพิ่มเติม แคร์ พลัส สำหรับโรคมะเร็งและไตวายเรื้อรัง    

– เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์

– สัญญาเพิ่มเติมมีระยะเวลาเอาประกันภัยและระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี และระยะเวลาความคุ้มครองสูงสุดจะขึ้นอยู่กับกรมธรรม์หลัก และอายุสูงสุดที่บริษัทสามารถให้ความคุ้มครองได้

– ผลประโยชน์ เงื่อนไข และความคุ้มครองโดยละเอียด เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

– การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

– เบี้ยประกันภัยของโครงการนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ทั้งนี้หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด

คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน