5 วิธีการพัฒนาสุขภาพจิตแบบง่ายๆ สร้าง “พลังบวก” ได้อย่างไม่รู้ตัว

Credit Photo : ​http://www.rockroaddental.com/

งานวิจัยของ “New Economics Foundation (NEF) หรือที่เรียกกันว่า  “คลังสมอง” หรือ “คลังความคิดแห่งลอนดอน”  เป็นผลการวิจัยเพื่อสนับสนุนและกระตุ้นคนเมืองพัฒนา ฝึกฝนสุขภาพจิตให้ดีขึ้นด้วย  5 วิธีการง่ายๆ สำหรับชาวกรุงลอนดอน เมืองหลวงประเทศอังกฤษ เมืองที่หลายคนจินตนาการถึงความเป็นเมืองผู้ดี หรูหรา ลัคซูรี่ ค่าครองชีพสูง อีกด้านหนึ่งเป็นสังคมเมืองที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบไม่ต่างจากกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทยเรา

5 วิธีการพัฒนาสุขภาพจิตแบบง่ายๆจากผลงานดังกล่าวได้ผ่านการยืนยันจากกลุ่มตัวอย่างในลอนดอน 150 คน อายุเฉลี่ย 15 ปี ถึง 45 ปีและได้ผลตอบรับดีอีกด้วย มีดังต่อไปนี้ 

1.การเชื่อมต่อ

ทุกๆเช้าที่เราตื่นขึ้นมา ให้เริ่มสื่อสารกับตัวเองผ่านกระจกด้วยคำพูดอะไรก็ได้ที่เป็นการให้กำลังใจตัวเอง หรือแม้แต่การยิ้มให้กับตัวเอง ก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจตัวเองอย่างหนึ่งเหมือนกัน จากนั้นให้พยายามมีปฏิสัมพันธ์เชื่อมต่อกับผู้คนรอบตัวเรา ตั้งแต่ คนในครอบครัว เพื่อนบ้าน เพื่อนในห้องเรียน เพื่อนร่วมงาน  ทำบ่อยๆทุกๆวัน เพื่อยกระดับการพัฒนาความสัมพันธ์ของตัวเองกับผู้คนรอบข้างของเรา ถือเป็นการเรียนรู้สิ่งที่ตอบรับเรา เพื่อเชื่อมต่อกับสุขภาพจิตของเราให้ดีขึ้น  

2.การตื่นตัว

ความพยายามตื่นตัวไม่ได้ หมายถึง จะต้องออกกำลังกายหรือเข้ายิมทุกวัน เพียงแค่เดินเล่น หรือ ปั่นจักรยาน สนุกกับกิจกรรมที่ชื่นชอบ ที่เราสามารถทำได้แบบง่ายๆ  เป็นกิจกรรมที่เราสมัครใจทำเองอย่างจริง ๆ จะใช้เวลาเพียง 10 นาที หรือน้อยกว่านั้นต่อวัน ก็ช่วยให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นแล้ว แต่หากสามารถทำให้กิจกรรมนั้น ๆ กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราได้ และสนุกที่จะทำมากกว่า 10 นาทีต่อวัน ผลลัพธ์ที่ตามมาคือ การชะลอวัยให้อ่อนเยาว์อยู่เสมอนั่นเอง

3.การเรียนรู้

หมายถึง การที่เราพยายามมีส่วนร่วมกับสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเองอยู่เสมอ เพื่อเรียนรู้ให้เกิดทักษะใหม่ๆ จากการฝึกฝนให้ตัวของเราเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นเป็นปัจจัยโดยธรรมชาติ แต่จะต้องเป็นความขี้สงสัยในเชิงสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อเรา เป็นกุญแจสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดรู้สึกถึงการเพิ่มมูลค่าของตัวเอง ประสบผลสำเร็จโดยมีความมุ่งมั่น ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถเชื่อมโยงกับจิตให้รู้สึกแฮปปี้กับความสำเร็จนี้ได้

4.การรู้จักให้

การกระทำที่เล็กที่สุดอย่าง “การยิ้ม” หรือแม้แต่การพูด “ขอบคุณ” ให้ติดปากเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายมากๆ แต่กลับไม่ใช่ทุกคนที่อยากจะทำในยุคที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบแบบนี้ ดังนั้น การริเริ่มเป็น “ผู้ให้” จึงเป็นสิ่งทรงคุณค่า ช่วยทำให้จิตใจของเราได้รับการพัฒนาดียิ่ง ๆ ขึ้นจากเดิม ได้ด้วยเช่นกัน เช่น เริ่มจากการเป็นอาสาสมัครที่ศูนย์ชุมชนในพื้นที่ของเราหรือที่ใกล้เคียงก่อน นักจิตวิทยาหลายคนยืนยันว่า การเรียนรู้ที่จะให้อย่างแท้จริง เป็นทักษะที่พัฒนาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีได้

5.การใส่ใจ

การนึกคิดหรือตระหนักอยู่ตลอดเวลานั่นคือ การเชื่อมโยงระหว่างร่างกายและความคิดเข้ากับสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวเรา หรือเรียกง่ายๆ ก็คือ “สติ” นักจิตวิทยาชาวอังกฤษรายหนึ่งกล่าวว่า ในทุกๆ ความนึกถึงที่แฝงไปด้วยสติ จะช่วยทำให้เราเกิดความคิดในเชิงบวกมากกว่าลบกับทุกๆ เรื่อง อีกทั้งสติยังช่วยให้เราคิดหาหนทางต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาที่ง่ายขึ้นด้วย ขั้นตอนหรือกระบวนการเหล่านี้ก็คือ ความใส่ใจ เพื่อฝึกจิตกับร่างกายให้ไปในทิศทางเดียวกัน

และนี่คือ  5 วิธีการพัฒนาสุขภาพจิตแบบง่ายๆ ที่มีความหมายกับจิตใจของทุกคนที่สามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของตัวเองได้ไม่ยากและทำได้ทุกวัน.

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน