มติกนง.คงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.5% ต่อปี

นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. ในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. เปิดเผยว่า ผลการประชุมมีมติ 5 ต่อ 2 คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.5 ต่อปี

โดยมีคณะกรรมการ 2 ท่านเห็นควรให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 เพราะเห็นว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยมีความชัดเจน

ทั้งนี้ที่ประชุมมองว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่อง จากภาคการส่งออก และการท่องเที่ยวที่ขยายตัวตามเศรษฐกิจโลก

นอกจากนี้ทางคณะกรรมการ กนง. ยังคงประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย หรือ จีดีพี ในปี 2561 ไว้ในระดับเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.4 และปี 2562 ที่ร้อยละ 4.2

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน