บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ NSI โดยนายยงยุทธ ผู้สันติ ประธานกรรมการ และนายสมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ร่วมแถลงผลการดำเนินงานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 75 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยบริษัทมีกำไรสำหรับปี 2564 จำนวน 129.63 ล้านบาท และมีมติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 7.50 บาท โดยจ่ายไปแล้วในอัตราหุ้นละ 3.00  บาท เมื่อวันที่  22 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา จากนั้นจะจ่ายในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท ในวันที่ 22 เมษายน 2565 นี้ 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน