NSI นำสินประกันภัย สนับสนุนโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยคุณแกมกาญจน์ จันทรมณี ผู้จัดการสาขาระยอง บมจ.นำสินประกันภัย ร่วมกับคุณวลัยทิพย์ อนุวงศ์วรเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานคปภ.จังหวัดระยอง มอบหมวกนิรภัยให้กับจ่าเอกวินัย บุตรชัยพงษ์ รักษาราชการสำนักงานปลัด เทศบาลนครระยอง เพื่อนำไปแจกให้ประชาชนผู้ใช้รถจักรยานยนต์ต่อไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน