73 ปี NSI นำสินประกันภัย มุ่งก้าวไกลไปด้วยกัน

นายสมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน และตัวแทน

ร่วมพิธีทำบุญและถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 73 ปีของการก่อตั้งบริษัท 25 มีนาคม ณ อาคารนำสินประกันภัยสำนักงานใหญ่

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งสร้างคุณค่าด้วยการสร้างสรรค์บริการอันยอดเยี่ยมร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ร่วมคิด ร่วมทำเพื่อก้าวไกลไปด้วยกันอย่างยั่งยืน Better Partner Better Together

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน