ไทยสมุทร จับมือโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก ผนึกพลังความรักพร้อมดูแลลูกค้าที่ติด COVID – 19 ทั้งในโรงพยาบาล และ Hospitel

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณหนึ่งฤทัย นิ่มจินดา ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาดประกันชีวิตกลุ่ม และคุณสมรัฐ กุลจารุโอภาส ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ตระหนักดีว่าถึงแม้สถานการณ์ COVID – 19 โดยรวมจะมีแนวโน้มดีขึ้น แต่ก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้ เพราะการแพร่ระบาดรุนแรงอาจเกิดขึ้นอีก ดังนั้น เพื่อให้ลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่มีความคุ้มครองของ OCEAN LIFE ไทยสมุทร ทั้งประกันรายเดี่ยว และประกันกลุ่ม มั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตลอดการรักษา

จึงได้ผนึกพลังความรักร่วมกับพันธมิตร โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก โดยมี นพ.ธีรภัทร  ภิสัชเพ็ญ ประธานบริหาร นพ.อำนาจ  พิศาลจำเริญ ผู้อำนวยการและนพ.ศิริชัย  ลีวรรณภาใส รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบางปะกอก สมุทรปราการ ร่วมกำหนดแนวทางในการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อให้อยู่ภายใต้มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยจากทีมแพทย์ และพยาบาลของโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกทั้ง 5 แห่ง ได้แก่  โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ บางปะกอก 1 บางปะกอก 3 บางปะกอก 9 และบางปะกอก – รังสิต 2 ด้วยจำนวนเตียงผู้ป่วยรองรับการรักษาในโรงพยาบาลมากกว่า 1,000 เตียง และใน Hospitel อีกจำนวนกว่า 5,000 เตียง เมื่อลูกค้าได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ COVID – 19 จากการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการ หรือ RT-PCR ทางโรงพยาบาลจะส่งรถพยาบาลไปรับภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมประเมินอาการผู้ป่วย และนำเข้ารับการรักษา ทั้งที่โรงพยาบาล และ Hospitel ตามดุลพินิจของแพทย์ต่อไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน