บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณสมชัย อาภรณ์ศิริพงษ์ Deputy Chief Executive Officer (DCEO) นำคณะผู้บริหารฝ่ายขายช่องทางตัวแทน ร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมกับเหล่าตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพ OCEAN LIFE ไทยสมุทร ที่ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงข้ามฝ่าวิกฤตได้ด้วยพลังความรัก จนสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นเข้ารับรางวัล คุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2565  (NAA – National Agent Awards)” จัดโดยสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) จำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ได้แก่ คุณอรนุช แก้วผลึก คุณเสาวณี พิพัฒน์พงศ์นยนา คุณบุญรักษ์ วงษ์จันทร์ คุณกัลยา กลางณรงค์ คุณศุภวัช วัชรธาราพงศ์ คุณมัทนา ประสมทอง คุณโชติกา จินนุพงค์ และคุณกิตติศักดิ์ ตันเสถียร ซึ่งรางวัลดังกล่าวนับเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศระดับประเทศ มอบให้แก่ผู้ที่ประกอบอาชีพตัวแทนประกันชีวิตที่มีผลงานยอดเยี่ยมแสดงให้เห็นถึงความสามารถและศักยภาพในการเป็นที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตมืออาชีพ ที่พร้อมดูแลและให้บริการเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าด้วยหัวใจ

OCEAN LIFE ไทยสมุทร มีตัวแทนประกันชีวิตจำนวนกว่า 14,000 คน ที่พร้อมใช้พลังความรักดูแลคนไทย และสนับสนุนให้ทุกคนได้ทำสิ่งที่รัก เพื่อคนที่รักได้อย่างเต็มที่ ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ และการบริการด้านประกันชีวิต ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อช่วยให้การประกันชีวิตเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน