บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (CEO) พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมจัดงาน OCEAN LIFE Town Hall 2022 ภายใต้แนวคิด “ก้าวด้วยรัก อย่างยั่งยืน” ในรูปแบบของ Digital Virtual Town Hall เพื่อสื่อสารการเตรียมพร้อมดูแลลูกค้าในช่วงเวลาที่โรคระบาดกำลังใกล้จบลง โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และที่ปรึกษาวางแผนประกันชีวิต เข้าร่วมรับฟังผ่านทางออนไลน์ทั่วประเทศ จากระยะเวลากว่า 2 ปีที่เกิดการระบาดของ Covid-19 ได้เกิดการเรียนรู้ ปรับตัว และพัฒนาหลายด้านโดยเฉพาะดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อการบริการลูกค้าอย่างก้าวกระโดด สามารถช่วยให้บริษัทฯ ก้าวผ่านวิฤตมาได้ ผลของการเปลี่ยนแปลงหลายๆ เรื่องได้กลายเป็นศักยภาพใหม่ ที่ทำให้ OCEAN LIFE ไทยสมุทร พร้อมก้าวสู่การเป็นที่ปรึกษาวางแผนประกันชีวิตและการเงินให้กับลูกค้าได้อย่างยั่งยืน ภายในงานได้สื่อสารสถานการณ์โรคระบาดเพื่อมองเห็นโอกาสที่กำลังมาถึง ตลอดจนผลงานภาพรวมของบริษัทและธุรกิจประกันชีวิต โดยไม่มองข้ามความเสี่ยงจากปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่ยังไว้วางใจไม่ได้ ทิศทางของบริษัทจากนี้ไปจะยังคงยึดมั่นในแนวทางการใช้พลังความรัก Love Mindset ผนวกกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ดูแลลูกค้าให้ได้รับความสะดวกสบาย ทำให้ประกันชีวิตเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน พร้อมมุ่งเน้นนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ “Sustainable with Love – รักคือพลังสร้างความยั่งยืน” ผลักดันให้ OCEAN LIFE ไทยสมุทร เติบโตไปพร้อมกับการสร้างความยั่งยืนใน 3 ด้าน คือ สุขภาพ (Health) การเงิน (Wealth) รวมทั้งการทำให้โลกนี้น่าอยู่ (World) ตามแนวทาง ESG เพื่อสร้างสังคมแห่งการช่วยเหลือแบ่งปัน เพื่อส่งมอบให้คนรุ่นต่อไปในอนาคต

โอกาสเดียวกันนี้ คุณนุสราฯ ได้มอบรางวัล Employee of the Year Awards 2022 พร้อมแสดงความยินดี และให้โอวาทกับพนักงานจำนวน 35 คนจากทั่วประเทศ ที่มีความรู้ความสามารถ มีผลงานที่สร้างคุณค่าให้กับองค์กร มีส่วนร่วมในการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติและเป็นต้นแบบที่ดีให้กับบุคลากรรุ่นต่อ ๆ ไป

OCEAN LIFE ไทยสมุทร พร้อมสนับสนุนให้พลังความรักเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตของคนไทย ล้มได้ก็ลุกได้ เริ่มต้นใหม่ด้วย LOVE MINDSET เพื่อให้ทุกคนก้าวผ่านไปด้วยกัน และพบความสุขที่ยั่งยืนทั้งวันนี้และในอนาคต

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน