บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนันทวัฒน์ บุญทันเจริญพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และคุณอภิพงศ์ พงศ์เสาวภาคย์ Chief Agency Strategy Office ได้จัดอบรม “TRAIN THE TRAINER ใน 4 ภูมิภาค เพื่อให้ผู้บริหารฝ่ายขายในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมทั้ง Sale Coach ได้ทำความเข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ภายใต้โครงการ Active Club ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างที่ปรึกษาประกันชีวิต และผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ การจัดกิจกรรมทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ ตลอดจนแนะนำการใช้เครื่องมือส่งเสริมการขายรูปแบบใหม่ ๆ และการดูแลลูกค้าโดยใช้เทคนิคการขายบนพื้นฐานความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า (Need Based Selling) เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างผลงานอย่างยั่งยืน ล่าสุดได้จัดขึ้นกิจกรรมดังกล่าวขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช

ในวาระครบรอบ 75 ปี OCEAN LIFE ไทยสมุทร ช่องทางการขายผ่านที่ปรึกษาประกันชีวิต ได้ชูให้ปี 2567 เป็น “Year of Active” ที่จะมุ่งเน้น ผลักดัน ส่งเสริม และพัฒนา ให้ที่ปรึกษาประกันชีวิตยกระดับความรู้ความสามารถ เพิ่มศักยภาพในการดูแลลูกค้ารายเก่า และขยายฐานสู่กลุ่มลูกค้ารายใหม่ เพื่อสร้างผลงานและรายได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน ยังมีส่วนในการสนับสนุนให้คนไทยเข้าถึงประโยชน์ของประกันชีวิตได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายใหญ่คือการสร้างโลกใหม่เพื่อชีวิตและสุขภาพดีของคนไทยอีกด้วย

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ไม่หยุดใช้พลังความรักพัฒนาที่ปรึกษาประกันชีวิตกว่า 14,000 คนทั่วประเทศ ให้มีความเป็นมืออาชีพที่เข้าใจความต้องการและความจำเป็นในการทำประกันชีวิตเพื่อปิดความเสี่ยงในโลกยุคใหม่ พร้อมและยินดีให้บริการมอบคำแนะนำที่ดีที่สุดกับลูกค้าทุกคน

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน