เริ่มแล้ว! งานสัปดาห์ประกันภัยประจำปี 2561

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ประกันภัยประจำปี 2561 หรือ Thailand Insurance Expo 2018 และมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “มิติใหม่ประกันภัยไทยในยุคดิจิทัล เพื่อประชาชน” ณ อาคารเพลนารี 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ โดยกล่าวในตอนหนึ่งว่า ปัจจัยหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ซึ่งแนวทางการส่งเสริมศักยภาพให้ประเทศไทยเป็น Insurance Hub โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน ประกันภัยต่อ จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ โดยจำเป็นจะต้องมีการกำหนดแรงจูงใจที่เหมาะสม เพื่อดึงดูดบริษัทประกันภัยต่อที่มีศักยภาพเข้ามาตั้งในประเทศไทย อันจะทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนอยู่ภายในประเทศ

ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลด้วยการนำระบบประกันภัยเข้ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับบริบทด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยปีนี้ถือเป็นอีกปีหนึ่งที่ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับการทำประกันภัยข้าวนาปี ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และรัฐบาลมีนโยบายที่จะขยายการทำประกันภัยไปสู่พืชผลทางเกษตรชนิดอื่นๆ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อีกด้วย

ด้านดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า งานสัปดาห์ประกันภัยปีนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน โดยเห็นได้จากจำนวนผู้เข้าร่วมงานวันแรก (7ก.ย.) เป็นไปอย่างคึกคัก โดยในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมวิชาการและกิจกรรม CSR ที่ได้รับความสนใจ เนื่องจากได้รับเกียรติจาก ตูน บอดี้สแลม พร้อมทีมงานก้าวคนละก้าวมาร่วมเสวนาสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยดูแลสุขภาพและวิ่งออกกำลังกาย ร่วมทั้งมีการบริจาครถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นจำนวน 3 คัน

ขณะที่กิจกรรมวิชาการในช่วงบ่าย เลขาธิการ คปภ. ได้แนะนำกุญแจ 4 ข้อ เพื่อช่วยให้ธุรกิจประกันภัยประสบความสำเร็จในยุค Digital Transformation ได้แก่ Agility คือ ต้องสามารถปรับตัวอย่างรวดเร็วและพร้อมจะรุกเมื่อมีโอกาสใหม่ๆเข้ามา

กุญแจตัวที่สอง คือ Business Model คือ ต้องผนึกความสามารถและความเชี่ยวชาญทางดิจิทัลเข้ากับ Business Model ใหม่ด้านประกันภัย

กุญแจตัวที่สาม คือ Customer Centric และ Customer Experience คือการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต้องคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลักและต้องปฏิบัติกับลูกค้าด้วยความเป็นธรรม

และกุญแจตัวที่สี่ คือ Data ที่ต้องมีข้อมูลของลูกค้าสามารถวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนสามารถนำมาใช้เพื่อประเมินความเสี่ยงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินมาตรการขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยให้เปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลใน 3 มิติหลัก คือ มิติด้านการพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติ มิติด้านการสร้างสภาพแวดล้อมในการกำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล และมิติด้านสร้างความพร้อมแก่ธุรกิจประกันภัยในเรื่องความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอร์

สำหรับการแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีล่าสุดด้านประกันภัยมีการนำเสนอ Innovative Insurance Product การประกันชีวิตสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน การเปิดศูนย์ Thai Insurance Computer Emergency Response Team (TICERT) ในการบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ การนำเสนอ Big Claim E-Report (BCER) ในรูปแบบของ Platform เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการรายงานข้อมูลกรณีอุบัติภัยรายใหญ่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้สำนักงาน คปภ. สามารถกำกับติดตามและเร่งรัดบริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ประชาชนผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์และผู้เสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ภายในงานยังมีกิจกรรมอีกมากมาย อาทิ บูธประกันภัยยุคไฮเทคจาก 50 บริษัทประกันภัยชั้นนำคลินิกด้านการประกันภัยเพื่อปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนในกรณีต่างๆ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านประกันภัย การต่อใบ อนุญาตตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัย การจำหน่ายสินค้าเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ เช่น หมวกกันน็อคและอุปกรณ์กล้องติดรถยนต์

นอกจากนี้ผู้ที่ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินภายในงานครบ 500 บาท รับคูปองเพื่อชิงโชคของรางวัล อาทิ รถยนต์ HONDA HR-V โทรศัพท์มือถือ กล้องดิจิทัล และของรางวัลอื่นๆมากมาย อีกทั้งยังเพลิดเพลินไปกับความบันเทิงจากเหล่าดาราศิลปินด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก “คุณธาดา” ป้อง ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ ปะทะ “บอสวศิน” ฟิล์ม ธนภัทร กาวิละ และ “น้องกันยา” มารีย์ เบริ์นเนอร์ จากละครยอดฮิต (เมีย 2018)

สำหรับรายชื่อบริษัทประกันภัยที่ได้รับรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจรปีนี้ ประเภทบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 8 รางวัล

รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2560 อันดับที่ 1 บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัทประกันภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2560 มี 5 รางวัล

สำหรับรางวัลสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยดีเด่น จำนวน 1 รางวัล

รางวัลการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น จำนวน 4 รางวัล ป

รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงาน คปภ. และระบบประกันภัย จำนวน 5 รางวัล

รางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 15 ราย

รางวัลตัวแทนประกันวินาศภัยคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 4 ราย ได้แก่ นายพรไชย ศรีไสย, นายชาติชาย โทนะพันธ์, นางปณิธี ปัญจคุปต์ และนางศิวพร ตั้งชีวินศิริกุล

รางวัลนายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 2 ราย ได้แก่ บริษัทไรเดอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โพรเกรส มัลติ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

รางวัลนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 4 ราย ได้แก่ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด, บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด, บริษัท ที.พี. แอนด์ แอสโซซิเอทส์ (1992) จำกัด และ บริษัท ยูพีดี โบรคเกอร์ จำกัด

สำนักงาน คปภ. จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนมาเที่ยวงานสัปดาห์ประกันภัย ปี 2561 ภายใต้ธีม “Converging Insurance Business Model with InsurTech in Digital Disruption พลิกโฉมประกันภัยไทย สู่มิติใหม่ยุคดิจิทัลเพื่อประชาชน” ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ อาคารเพลนารี 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

นอกจากจะได้รับความรู้เกี่ยวกับประกันภัยและนวัตกรรมต่างๆ ด้านการประกันภัยแล้วยังสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยราคาพิเศษลดสูงสุด 30% และลุ้นรับของรางวัลมากมาย ตลอดจนพบกับความบันเทิงจากศิลปินดาราภายในงานสัปดาห์ประกันภัยครั้งนี้ชนิดที่เรียกว่า “มางานเดียว ทั้งคุ้ม ทั้งครบ จบในที่เดียวเรื่องประกันภัย”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วน คปภ. 1186 หรือเว็บไซต์ www.oic.or.th หรือ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 02-515-3998-9 ต่อ 8307 โทรสาร 02-513-1437 http://www.facebook.com/PROIC2012

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน