คปภ.ร่วมงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นปี 61

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ร่วมพิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2561 ภายใต้ธีมงาน “ทุนหมุนเวียน 4.0 เชื่อมโยงรัฐกับประชาชน สู่ไทยนิยมยั่งยืน” ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ ห้องจูบิลี่ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

โดย สำนักงาน คปภ. ได้ร่วมออกบูธนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. การให้ความรู้ด้านการประกันภัยที่เกี่ยวกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยและพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 นอกจากนี้ยังเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักอีกด้วย

ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธของ สำนักงาน คปภ. ซึ่งได้แสดงความสนใจการดำเนินงาน ของ สำนักงาน คปภ. โดยเฉพาะบทบาทในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยและการคุ้มครองผู้เอาประกันภัยซึ่งระบบประกันภัย ถือเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงเพราะหากเกิดความเสียหายจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด โดย สำนักงาน คปภ.ได้รายงานถึงผลการดำเนินงานในการกำกับดูแลระบบประกันภัย รวมทั้ง โครงการตามนโยบายของรัฐบาล เช่น การประกันภัยข้าวนาปี ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรายย่อยสำหรับผู้มีรายได้น้อย เป็นต้น พร้อมรายงานถึงบทบาท และผลการดำเนินงาน ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักงาน คปภ. ซึ่งมีความสำคัญต่อการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบภัยจากรถเป็นอย่างมาก

ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสนใจ ได้ซักถามและให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง พร้อาให้คำแนะนำให้เพิ่มบทบาทของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้โดยได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สำนักงาน คปภ. บูรณาการการทำงานเพื่อให้ประชาชนทำประกันภัยรถยนต์-รถจักรยานยนต์ตาม พ.ร.บ. ภาคบังคับให้มากขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้โดยเร็ว

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน