สัปดาห์ประกันภัย 3 วันเบี้ยสะพัด 650 ลบ.

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่ คปภ. ได้จัดงาน“สัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2561” หรือ Thailand Insurance Expo 2018 ภายใต้ธีม“Converging Insurance Business Model with InsurTech in Digital Disruption พลิกโฉมประกันภัยไทย สู่มิติใหม่ยุคดิจิทัล เพื่อประชาชน” และพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ณ อาคารเพลนารี 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายนที่ผ่านมา

สำหรับผลของการจัดงาน “สัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2561” นับว่าประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าชมงานจำนวน 45,979 คน มีการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยภายในงานช่วง 3 วัน พบว่า มียอดซื้อกรมธรรม์ประกันภัย รวมทั้งสิ้น 13,326 กรมธรรม์ แบ่งเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิต จำนวน 5,932 กรมธรรม์และกรมธรรม์ประกันวินาศภัย จำนวน 7,394 กรมธรรม์ โดยมีเบี้ยประกันภัยรวมทั้งสิ้น 650 ล้านบาท แบ่งเป็นเบี้ยประกันชีวิต จำนวน 582 ล้านบาท เบี้ยประกันวินาศภัย 68 ล้านบาท และทุนประกันภัยรวมทั้งสิ้น 6,320 ล้านบาท แบ่งเป็นทุนประกันชีวิต 3,507 ล้านบาท และทุนประกันวินาศภัย 2,813 ล้านบาท

โดยผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่ประชาชนนิยมซื้อมากที่สุดในงานสัปดาห์ประกันภัยปีนี้ คือ กรมธรรม์ประกันภัยรถภาคสมัครใจ รองลงมาเป็นกรมธรรม์ประกันสุขภาพ และตามด้วยกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ตามลำดับ ส่วนผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ประชาชนนิยมซื้อมากที่สุดในงานสัปดาห์ประกันภัยปีนี้ คือ กรมธรรม์แบบสะสมทรัพย์ รองลงมาเป็นกรมธรรม์แบบตลอดชีพ และตามด้วยกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ตามลำดับ

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจและตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกันภัยมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (งานสัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 22 – 24 กันยายน 2560) ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้าชมงานจำนวน 43,431 คน มียอดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรวมทั้งสิ้น 12,665 กรมธรรม์ แบ่งเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิต จำนวน 5,253 กรมธรรม์ และกรมธรรม์ประกันวินาศภัยจำนวน 7,412 กรมธรรม์ โดยมีเบี้ยประกันภัยรวมทั้งสิ้น 628 ล้านบาท แบ่งเป็นเบี้ยประกันชีวิต จำนวน 571 ล้านบาท เบี้ยประกันวินาศภัย 57 ล้านบาท และทุนประกันภัยรวมทั้งสิ้น 5,254 ล้านบาท แบ่งเป็นทุนประกันชีวิต 2,689 ล้านบาท และทุนประกันวินาศภัย 2,565 ล้านบาท

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่ประชาชนนิยมซื้อมากที่สุดในงานสัปดาห์ประกันภัยปี 2560 คือ กรมธรรม์ประกันภัยรถภาคสมัครใจ รองลงมาเป็นกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ และตามด้วยกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ตามลำดับ ส่วนผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ประชาชนนิยมซื้อมากที่สุด คือ กรมธรรม์แบบสะสมทรัพย์ รองลงมาเป็น (สัญญาแนบท้าย) กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ และตามด้วยกรมธรรม์แบบตลอดชีพ ตามลำดับ ทั้งนี้ ปัจจัยที่ดึงดูดประชาชนให้เข้าชมงาน“สัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2561” คือ การซื้อกรมธรรม์ประกันภัยในราคาถูกที่มีส่วนลดสูงสุดถึง 30%

ส่วนรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากสำนักงาน คปภ. ภายในงานสัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2561 สำหรับ รางวัลรถยนต์ HONDA H-RV 1.8 i –VTEC ได้แก่ คุณอาราดา สิงห์วิเชียร ส่วนรางวัลอื่นๆ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลได้จาก website สำนักงาน คปภ. ที่ www.oic.or.th และติดต่อขอรับรางวัลได้ที่สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน