ฟิลลิปประกันชีวิต จัดหาวัคซีนชิโนฟาร์มแก่ตัวแทน และลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดหาวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ให้แก่ตัวแทน และลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ โดยได้รับการจัดสรรวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม (Sinopharm) จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ยังถือเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งเบาภาระแก่ภาครัฐ และบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังปฏิบัติดูแลคนไข้อย่างหนักมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา  อีกทั้งยังช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อให้ประเทศไทยสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจได้เร็วยิ่งขึ้นต่อไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน