พรูเด็นเชียล ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “2019 UOB Heartbeat Run/Walk”

เพิ่มเพื่อน

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“พรูเด็นเชียล ประเทศไทย”) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “2019 UOB Heartbeat Run/Walk” จัดโดย ธนาคารยูโอบี ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการระดมทุนในระดับภูมิภาคเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย

ในโอกาสนี้ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท ให้แก่มูลนิธิพระดาบส เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน