เป็นที่รู้กันดีว่า ทุกวันที่ 8 มีนาคม ทั่วโลกจะร่วมเฉลิมฉลอง “วันสตรีสากล หรือ International Women’s Day” เพื่อสร้างความตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของผู้หญิง รวมถึงสิทธิมนุษยชนที่ผู้หญิงทุกคนพึงได้รับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค  โอกาสนี้ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ขอเปิดมุมมอง 2 ผู้บริหารหญิงสุดเก่งอย่าง เปสลารี ธีระสาสน์ ผู้บริหารสายงานลูกค้าและเทคโนโลยี และ สุดาวรรณ อริยะทรัพย์ ผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล  ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรชั้นนำด้านประกันชีวิตและสุขภาพของเมืองไทย

ช่วงหลายปีที่ผ่านมา ต้องบอกว่าพลังของผู้หญิง หรือ Women Empowerment ไม่ใช่แค่กระแสแบบผิวๆ ที่อินเทรนด์แค่ชั่วครู่ แต่ได้กลายเป็นแรงกระเพื่อมไปทั่วโลก เห็นได้จากการที่ผู้หญิงเริ่มมีบทบาทผู้นำมากขึ้นทั้งในภาคธุรกิจ หัวหน้างาน หรือผู้บริหารระดับสูง เช่นเดียวกับ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ที่เป็นผู้นำด้านประกันชีวิตและสุขภาพชั้นแนวหน้าของเมืองไทยที่ส่งเสริมการเปิดมุมมองความหลากหลาย และเท่าเทียม โดยเปิดโอกาสให้คนทุกเจนเนอเรชันได้แสดงความคิดเห็น และแสดงออกด้วยการยอมรับซึ่งกันและกัน ซึ่งมีสัดส่วนของผู้บริหารและพนักงานหญิงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นที่ความสามารถเป็นหลัก

คุณสุดาวรรณ อริยะทรัพย์ หรือ พี่เปิ้ล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล พรูเด็นเชียล ประเทศไทย หัวเรือใหญ่ผู้ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร แบบ “The PruWay”  แชร์มุมมองในฐานะผู้บริหาร รวมถึงการเข้าถึง และเข้าใจบุคลากรในยุคใหม่ว่า “ปัจจุบันโลกของการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆ วัน ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี หรือทักษะความรู้ที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น องค์กรจะต้องเติบโตแบบก้าวกระโดด เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน ในฐานะของ HR การเปลี่ยนแปลงคือ การปรับเปลี่ยนที่พนักงานอาจไม่ได้มีความรู้สึกร่วมด้วยว่า การเปลี่ยนแปลงคือเรื่องปกติหรือเป็นเรื่องที่ดี แต่คือความรู้สึกไม่ปลอดภัยของการทำงาน จึงเป็นที่มาของโจทย์ที่ต้องการให้พนักงานทุกคนมองว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ปกติ และควรตื่นตัวรับมือไปพร้อมๆ กัน เพื่อช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรของเราเติบโตไปข้างหน้า และพนักงานยังสามารถทำงานอย่างมีความสุขได้”

          “มุมมองของเราในฐานะผู้บริหาร การเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่ดี แค่ปรับเพิ่มการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ต่อให้เทคโนโลยีเปลี่ยน โลกเปลี่ยน เราต้องพัฒนาตัวเองให้ไม่ล้าหลัง เพิ่มคุณค่าของตัวเองทั้งในเรื่องทักษะ และประสบการณ์ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้ทั้งแก่ตัวเองและองค์กร นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล ยังมีกลยุทธ์ในการดูแลพนักงานด้วย 3 หัวข้อหลัก Connect Growth Success ที่ให้ความสำคัญพนักงาน ทั้งในเรื่องของการเติบโต ความสำเร็จในสายงาน และเชื่อมต่อความสุขให้แก่พนักงานทุกคน ซึ่งเราได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาพนักงานของเราให้มีความสามารถรอบด้าน และแสดงความเป็นตัวตนของตัวเองอย่างแท้จริง แต่ต้องมีความเคารพซึ่งกันและกัน ตามหลักของค่านิยมองค์กรที่พนักงานยึดถือปฏิบัติ หรือที่เรียกว่า The PruWay โดยหนึ่งในนั้นคือ การ Respect and Care ให้พนักงานในองค์กร ใส่ใจซึ่งกันและกัน เพราะไม่ว่าจะเพศไหนก็ตามทุกคนมีความแตกต่างกัน ความต้องการไม่เหมือนกัน ถ้าเราเข้าใจและรับฟัง นึกถึงความแตกต่าง และเคารพสิ่งเหล่านั้นๆ การทำงานจะมีความสุขได้ และเป็นสังคมที่ดี ที่เป็นอีกครอบครัวที่พนักงานใจฟูมาทำงานในทุกๆวัน”

ด้านคุณ เปสลารี ธีระสาสน์ หรือ พี่เดีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานลูกค้าและเทคโนโลยี ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จการคว้ารางวัลมากมายระดับสากล ในการนำเทคโนโลยีมาเชื่อมต่อกับความต้องการของลูกค้าแบบเรียลไทม์ เปิดเผยว่า “ที่พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เรายึดหลัก Customer Centric การมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือการมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ลูกค้าในการให้บริการในทุกๆ ช่องทาง ซึ่งธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลการวางแผนทางการเงินของลูกค้า ลูกค้าเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุด  เรารับฟังเพื่อทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า และนำเสียงสะท้อนจากลูกค้ามาปรับปรุง และพัฒนาการบริการ และผลิตภัณฑ์ของเราให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแบบ 360 องศา โดยในปี 2023 ที่ผ่านมา พรูเด็นเชียลฯ ได้รับรางวัลที่การันตีผลงานด้านการดูแลลูกค้าอย่างดีเยี่ยมด้วยนวัตกรรมดิจิทัลจากเวทีนานาชาติต่างๆ กว่า 15 รางวัล ตอกย้ำการให้บริการลูกค้าอย่างเข้าถึงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เน้นความใส่ใจดูแลลูกค้าในทุกย่างก้าว ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวลาใด ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการของพรูเด็นเชียลฯ ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน PRUConnect และPRUServices@Pulse อีกทั้งยังได้รับ คะแนน NPS (Net Promoter Score) หรือการชี้วัดความพึงพอใจ และความภักดีต่อแบรนด์ (Customer Loyalty) ของลูกค้า โดยพรูเด็นเชียลฯ ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1  ในธุรกิจประกันชีวิต ที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพในการบริการของเรา”

“ในส่วนของการบริหารงานในฐานะผู้บริหารที่ดูแลทั้งฝ่ายไอที และฝ่ายลูกค้านั้น ทั้งสองส่วนงานมีการทำงานที่สอดประสาน และส่งเสริมกันและกัน มีเป้าประสงค์เดียวกัน คือ “ลูกค้า” เรายึดการดูแลลูกค้าเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนทีม เราจะต้องสื่อสารกับทีมให้ทำงานให้สอดคล้องกัน ประสานกัน และสนับสนุนกันในทุกๆ ด้าน ต้องทำงานปรับตัวให้ไว พร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี และเทรนด์ใหม่ๆ ตลอดเวลา มองทุกอย่างของการทำงานให้เป็นบวกเสมอ และสุดท้ายเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น และนำมาปรับปรุงแก้ไข เพราะในการทำงานทุกๆ ครั้ง เราอาจจะเจออุปสรรคกับปัญหาการทำงานได้ แต่ต้องรีบลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างไวที่สุด และมีประสิทธิภาพที่สุด และท้ายที่สุด คือการเชื่อใจน้องๆ ในทีม ให้โอกาสช่วยกันคิด และแบ่งปันความเห็น ดึงศักยภาพของทุกคนในทีมออกมาให้มากที่สุด เพราะการทำงาน จะประสบความสำเร็จได้ จะต้องทำงานเป็นทีม ทีมที่มีความแข็งแกร่ง มุ่งมั่น และทำงานกันเป็นทีม จะเป็นทีมที่พาให้องค์กรเติบโตไปยังเป้าหมายที่วางไว้”

ถึงแม้ว่าผู้บริหารหญิงทั้ง 2 ท่าน จะอยู่คนละแผนก คนละสายงาน แต่ภายใต้ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย นั้น มีภารกิจเดียวกันก็คือ การมุ่งมั่นดูแลคนไทยให้มีแผนประกันชีวิต สุขภาพ การลงทุน และการออม ที่ตอบโจทย์กับชีวิตในทุกช่วงวัย และทำให้ “ประกัน” เป็นเรื่องง่ายและเข้าถึงได้ สำหรับทุกคน ตามเจตนารมณ์องค์กรที่ว่า “ชีวิตมีกัน … ทุกวันดีกว่า” (Prudential For Every Life, For Every Future)

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน