“ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” รถพร้อม คนพร้อม รถมีประกันภัย มีความคุ้มครอง”

ข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน WWW.THAIRSC.COM พบว่ารถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดทั้งในช่วงเทศกาลและนอกเทศกาล โดยปี 2563 ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์สูงถึงกว่า 12,000 ราย 

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 นี้ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเจ้าของรถนำรถยนต์และจักรยานยนต์ เข้ารับบริการตรวจสภาพรถเบื้องต้นโดยไม่คิดค่าบริการ ก่อนเดินทางในช่วงเทศกาล เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางและเพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรบุคคลและทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนน โดยบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว ได้จัดทำกิจกรรมเพื่อยานพาหนะปลอดภัย รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งแต่วันนี้ – 10 เมษายน 2564 โดยได้ร่วมกับร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์,ตรอ.และสถานศึกษา ให้บริการประชาชนในการตรวจเช็คสภาพความพร้อมเบื้องต้นของรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ จำนวน 250 จุดบริการ โดยจัดให้มีการให้บริการเปลี่ยนหลอดไฟรถจักรยานยนต์ ฟรี ทั้งไฟท้าย ไฟหน้า ไฟเลี้ยว เพื่อให้ยานพาหนะปลอดภัย โดยผู้ใช้บริการสามารถสังเกตจุดให้บริการที่มีสัญลักษณ์ ป้ายแบนเนอร์ชื่อโครงการติดไว้หน้าจุดบริการที่ร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์,ตรอ.และสถานศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการในทุกจังหวัดทั่วประเทศ “ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดจุดบริการได้ที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด Call Center 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง”

เจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ที่ต้องเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์นอกจากการเตรียมความพร้อมของตัวรถด้วยการตรวจสภาพรถก่อนการเดินทางแล้ว ต้องอย่าลืมตรวจสอบการมีประกันภัย พ.ร.บ.ของรถ ด้วยเช่นกัน เพื่อเป็นหลักประกันให้ผู้ประสบภัยจากรถทุกคน ว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งในหลายเทศกาลที่ผ่านมา มีผู้ประสบภัยจากรถจำนวนมากที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เพราะเจ้าของรถไม่ทำประกันภัย พ.ร.บ.

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน