“สกก.ย่านตาขาว” ตั้งเป้า 5 ปี สมาชิกใช้บริการสวัสดิการประกันชีวิต 100%

นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการและคณะ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จังหวัดตรัง โดยมีนายนิด จันทร์พุ่ม ประธานฯ พร้อมคณะกรรมการ นางโสรนาท อยู่อำไพ ผู้จัดการใหญ่และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

โดย สกก.ย่านตาขาว คือสหกรณ์ผู้ถือหุ้นและใช้บริการสวัสดิการประกันชีวิตกับสหประกันชีวิตมาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกกว่า 5,600 คน โดย 80% ของสมาชิกทั้งหมด ใช้บริการสวัสดิการประกันชีวิตกับสหประกันชีวิต และสหกรณ์ได้ตั้งเป้าในระยะเวลา 5 ปี ต่อจากนี้ สมาชิกต้องถือกรมธรรม์ทั้งหมด 100% เพื่อให้สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด เป็น เมืองสหกรณ์แห่งความมั่นคง

อีกทั้งคณะกรรมการของสหกรณ์ได้ฝากให้สหประกันชีวิตออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบสนองการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก เป็นการกระตุ้นให้สมาชิกสนใจและหันมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น และที่สำคัญสหกรณ์ยังได้จัดโครงการสินเชื่อให้สมาชิกได้กู้เงินมาจ่ายเบี้ยประกันชีวิตโดยไม่มีดอกเบี้ย แต่ต้องชำระคืนภายในระยะเวลา 1 ปี

นอกจากนั้นสำหรับสมาชิกที่จ่ายเบี้ยประกันด้วยเงินสดสหกรณ์ก็มีของที่ระลึกให้เป็นการตอบแทนอีกด้วย

สำหรับสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จังหวัดตรัง ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับพระ ราชทานโล่รางวัล สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2560 จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในงานพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 อีกด้วย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน